Sökning: "Charles Taylor"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Charles Taylor.

 1. 1. Integration bortom det sekulära : En teoretisk undersökning av integrationsbegreppet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Per-Erik Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Integration; secular; postsecular; intersectionality; intercultural; explorative study of concept; Zygmunt Bauman; liquid modernity; Charles Taylor; the dialogical function; Seyla Benhabib; deliberative democracy; Integration; sekulär; postsekulär; intersektionalitet; interkulturell; explorativt begreppsstudium; Zygmunt Bauman; flytande modernitet; Charles Taylor; den dialogiska funktionen; Seyla Benhabib; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att utforska en postsekulär variant av integrationsbegreppet, genom att kritiskt granska aktuell forskning om integration. Detta genom ett explorativt begreppsstudium som primär metodologisk ansats, ett allmänt litteraturstudium som sekundär ansats, samt ett intersektionellt perspektiv som komplementär teoretisk ansats. LÄS MER

 2. 2. Att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald : Tre filosofiska perspektiv på valda delar av ämnesplanen i religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Linn Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Religionsundervisning; mångfald; kultur; läroplan; filosofiska perspektiv; Charles Taylor; Martha Nussbaum; Seyla Benhabib;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att, genom en komparativ ideologianalys, analysera tre valda filosofiska modeller och uttolka vilka implikationer dessa kan ha vad gäller religionsämnets syftesbeskrivning ur LGY11; att eleverna ska "förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald." Studien syftar inte till att argumentera för någon specifik modell. LÄS MER

 3. 3. Development of a Method to Repair Gas Turbine Blades using Electron Beam Melting Additive Manufacturing Technology

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Amal Prashanth Charles; Claudio Alexander Gonzalez Taylor; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study focuses in using the electron beam melting additive manufacturing process to develop a framework to repair high performance gas turbine blades. These are currently fabricated using highly engineered super alloys, more specifically Inconel 738LC. LÄS MER

 4. 4. Varför urfolksautonomi? : En kvalitativ studie om urfolkskvinnors argumentation kring autonomi i Bolivia

  Master-uppsats,

  Författare :Olivia Thunborg; [2017]
  Nyckelord :Indigenous peoples; reasoning about indigenous autonomy; Charagua; freedom; rights.; Urfolk; argumentation kring urfolksautonomi; Charagua; frihet; rättigheter;

  Sammanfattning : Bolivia's indigenous peoples have long been and are still exposed to extensive violations, such as exclusion in working life, education and health care. The indigenous peoples of the country are demanding their right to greater political participation and greater access to rights. LÄS MER

 5. 5. Multiculturalism and Its Implications

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jane Saman; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis relies on the works of Charles Taylor in the field of multiculturalism, more specifically the well-known essay The Politics of Recognition. Through a theoretical analysis, arguments from Kenan Malik as well as Amelie Rorty are used as tools to highlight challenges with communitarian theory in the face of multiculturalism. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Charles Taylor.

Din email-adress: