Sökning: "Charles Taylor"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Charles Taylor.

 1. 1. Helgon, familjen och världen. En hagiografisk studie av efterföljelse som världstransformerande kraft

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anton Johnsson; [2018-08-06]
  Nyckelord :Hagiography; Saints; Discipleship; David Martin; Charles Taylor; Secularization; World; Clare of Assisi; Elizabeth Dirks; Helge Åkesso;

  Sammanfattning : This hagiographical study deals with Christian saints, in the broad sense of the word, who, in the pursuit of following Christ, have transgressed the will of their biological family. By employing the historical narrative and theory of the philosopher Charles Taylor and the sociological theory of David Martin the question is asked if these hagiographical cases should be seen as radical breaks with the social imaginaries of their respective times or whether they rather should be seen as in line with tendencies toward individualization and a more disembedded worldview. LÄS MER

 2. 2. Romania’s disregarded minority? : A study of the challenges of the Rroma people

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ioana Andra Zamfir; [2018]
  Nyckelord :Rroma; Rromani; Romania; ethnicity; multiculturalism; minority rights;

  Sammanfattning : The Rroma people have a complex and highly contested narrative which is partly due to the fact that the Rroma are a homeless society, a society with no borders, no economy, no territory but with an origin. The perception of ethnicity itself is based on subjective interpretation and not based on some kind of scientific sociological truth. LÄS MER

 3. 3. Integration bortom det sekulära : En teoretisk undersökning av integrationsbegreppet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Per-Erik Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Integration; secular; postsecular; intersectionality; intercultural; explorative study of concept; Zygmunt Bauman; liquid modernity; Charles Taylor; the dialogical function; Seyla Benhabib; deliberative democracy; Integration; sekulär; postsekulär; intersektionalitet; interkulturell; explorativt begreppsstudium; Zygmunt Bauman; flytande modernitet; Charles Taylor; den dialogiska funktionen; Seyla Benhabib; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att utforska en postsekulär variant av integrationsbegreppet, genom att kritiskt granska aktuell forskning om integration. Detta genom ett explorativt begreppsstudium som primär metodologisk ansats, ett allmänt litteraturstudium som sekundär ansats, samt ett intersektionellt perspektiv som komplementär teoretisk ansats. LÄS MER

 4. 4. Att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald : Tre filosofiska perspektiv på valda delar av ämnesplanen i religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Linn Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Religionsundervisning; mångfald; kultur; läroplan; filosofiska perspektiv; Charles Taylor; Martha Nussbaum; Seyla Benhabib;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att, genom en komparativ ideologianalys, analysera tre valda filosofiska modeller och uttolka vilka implikationer dessa kan ha vad gäller religionsämnets syftesbeskrivning ur LGY11; att eleverna ska "förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald." Studien syftar inte till att argumentera för någon specifik modell. LÄS MER

 5. 5. Development of a Method to Repair Gas Turbine Blades using Electron Beam Melting Additive Manufacturing Technology

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Amal Prashanth Charles; Claudio Alexander Gonzalez Taylor; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study focuses in using the electron beam melting additive manufacturing process to develop a framework to repair high performance gas turbine blades. These are currently fabricated using highly engineered super alloys, more specifically Inconel 738LC. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Charles Taylor.

Din email-adress: