Sökning: "Charlotta Axelsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Charlotta Axelsson.

 1. 1. Tjugo procent

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Axelsson; Charlotta Andersson; [2010]
  Nyckelord :könsmaktsordning; könsstrukturer; feministisk teori; representation; organisationsteori; homosocialitet; kommunala bolagsstyrelser; Malmö.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bristen på kvinnor i näringslivets bolagsstyrelser har länge varit en omdebatterad fråga, men hur ser det ut när politikerna själva utser styrelserna? Uppsatsen syftar till att undersöka könsfördelningen i Malmös kommunala bolagsstyrelser, hur könsfördelningen ser ut, hur den kan förklaras genom teori samt genom politikernas egna upplevelser. För att ge svar på frågeställningarna har vi intervjuat representanter från de lokala partierna samt genomfört en enkätundersökning bland politikerna i Malmös kommunfullmäktige. LÄS MER

 2. 2. Nedskrivningar -för en rättvisande bild eller eget intresse?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Monika Axelsson; Pernilla Broberg; Charlotta Schéle; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den pågående övergången till mer internationella redovisningsregler och rekommendationer diskuteras just nu flitigt i Sverige. Samtidigt som den internationella harmoniseringen ska stärkas och jämförbarheten öka, finns oro för att en mängd nya valmöjligheter ger ett allt för stort spelrum för uppskattningar och bedömningar av företagsledningen. LÄS MER

 3. 3. Sverige och Humanitära Interventioner - en kritisk granskning av den svenska regeringens ställningstagande till humanitära interventioner

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Charlotta Axelsson; Terese Magnusson; [2006]
  Nyckelord :Humanitarian intervention; Swedish government; critical assessment; legality; legitimacy; human rights; state sovereignty; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The increasing importance of human rights within the international community over the past fifteen years has raised the issue of humanitarian intervention. This concept is a complex one, and in the debate surrounding this issue can be heard arguments from and within legal, political and ethical standpoints. LÄS MER

 4. 4. Why was the European civilisation the first to expand? The Eurocentric vs. the anti-Eurocentric view.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Charlotta Axelsson; [2005]
  Nyckelord :Eurocentric; anti-Eurocentric; civilisation; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay the question of why the European civilisation was the first to rise and expand will be analysed. As there is more than one answer to this question two of the explanations: the Eurocentric and the anti-Eurocentric have been chosen for a comparison and analysis. LÄS MER

 5. 5. Packaging - det femte P:et? En studie om livsmedelsförpackningens betydelse i marknadskommunikationen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotta Axelsson; Pernilla Gerdrup; Sanna Kilpelä; [2002]
  Nyckelord :De 4 P:na; förpackning; livsmedel; marknadsmix; packaging; varumärke; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem: Förpackningen har föreslagits som det femte P:et (packaging) i marknadsmixen (Kotler (1999). Det anses att en i något avseende unik förpackning kan vara av stor betydelse för att skapa en framgångsrik märkesprodukt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Charlotta Axelsson.

Din email-adress: