Sökning: "Charlotta Grön"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Charlotta Grön.

 1. 1. A stepping stone of Hanoi : a tri valent design proposal of urban resilient development of Van Chuong

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Charlotta Enghag; [2015]
  Nyckelord :green infrastructure; resilience; urban development; landscape Architecture; Hanoi;

  Sammanfattning : Hanoi, is the capital of the Socialist republic of Vietnam, a developing country in Southeast Asia. Located in the Red river delta, the topography make the city threatened by flooding during the yearly monsoon. LÄS MER

 2. 2. Grönytefaktor - ett verktyg för en grönare stad?

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Charlotta Gard ; [2012]
  Nyckelord :grönytefaktor; grönstruktur; grönytor ; Bo01; Norra Djurgårdsstaden ; stadsutveckling ; stadsplanering; grönyteplanering;

  Sammanfattning : Vad menar man med en grön stad? Varför är det något att sträva efter? ”Det gröna” i stadsplaneringssammanhang har ofta dubbla betydelser, där begreppet rymmer både växtlighet och miljövänlighet i ett. Termen återfinns bland annat i dokumentation såsom PM, översiktsplaner och policydokument där man talar om strategier och metoder för en hållbar stadsutveckling. LÄS MER

 3. 3. How to catch the carrot - En studie om synen på motivation och belöningssystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Charlotta Bauer; Lina Hansson; Fredrik Von Arnold-Grön; [2008]
  Nyckelord :motivation; belöningssystem; inre och yttre belöningar; kollektiva och individuella belöningar och hotell.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : I merparten av litteraturen för vårt valda ämne diskuteras yttre belöningar i form av ekonomisk ersättning ingående medan inre belöningar i form av till exempel erkännande och ökat ansvar bara benämns i förbifarten när det gäller motivation av de anställda. Den uppsats vi tagit del av som behandlar belöningssystem och motivationen menar att detta bör ändras då de i sin rapport fick fram att anställda värderar inre belöningar högre än yttre och ger det som förslag till vidare forskning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Charlotta Grön.

Din email-adress: