Sökning: "Child"

Visar resultat 1 - 5 av 3931 uppsatser innehållade ordet Child.

 1. 1. BHV-sjuksköterskans upplevelser av att förebygga barnobesitas - En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Khanem Noory; Bei Hu; [2017-12-14]
  Nyckelord :Preventing; obesity; overweight; health care; pre-school; review;

  Sammanfattning : Background: Childhood obesity is a growing epidemic worldwide as well as in Sweden. Studies have shown that early interventions are most effective when it comes to childhood obesity. Untreated childhood obesity increases the risk of developing chronic diseases such as diabetes, cardiovascular disease, low quality of life and stigmatization. LÄS MER

 2. 2. ”Det får ju inte drabba barnen” – en studie om villkor och mänskliga rättigheter inom ekonomiskt bistånd

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ida Erdal; [2017-12-06]
  Nyckelord :mänskliga rättigheter; ; människorättsbaserat arbete; Socialtjänsten; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; närbyråkrati;

  Sammanfattning : Everyone has the right to an adequate standard of living according to the International Covenant on Economic, Social and cultural rights article 11. In Sweden, one way of working with the realization of this article is the Social Services work with social assistance. LÄS MER

 3. 3. DO REBEL GROUPS THAT RECRUIT CHILD SOLDIERS PERPETRATE MORE SEXUAL VIOLENCE? A quantitative analysis of rebel groups in armed conflicts between 1989-2009.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrika Moberg; [2017-11-30]
  Nyckelord :conflict-related sexual violence; child soldiers; rebel groups; armed conflict;

  Sammanfattning : This master thesis explores the relationship between child soldier recruitment and rebel groups’ perpetration of sexual violence. As research has shown that levels of sexual violence not only vary across conflicts, but also across armed groups, scholars have recently come to examine what armed group characteristics can explain this variation. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda gravida och nyförlösta kvinnor på intensivvårdsavdelningen

  Magister-uppsats,

  Författare :Stephanie Barin; Josefine Rundlöf Windhage; [2017-08-09]
  Nyckelord :Erfarenheter; Gravid; Intensivvård; Intensivvårdsavdelning; Intensivvårdssjuksköterska; Postpartum; Uppfattning; Experiences; Intensive care; Intensive care nurse; Intensive care unit; Perspectives; Postpartum; Pregnant;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gravida och nyförlösta kvinnor ses sällan inom intensivvården, vilket medför en begränsad erfarenhet och kunskap hos intensivvårdssjuksköterskan. Den högspecialiserade vården som de gravida och/eller nyförlösta kvinnorna är i behov av, ställer stora krav på intensivvårdssjuksköterskans kompetens. LÄS MER

 5. 5. Att möta vårdnadshavare med språkförbistringar i den perioperativa processen- anestesisjuksköterskans upplevelse

  Magister-uppsats,

  Författare :Caroline Svensson; Alexandra Ringvall; [2017-08-04]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; språkförbistringar språkbarriärer; perioperativa processen; kommunikation; vårdnadshavare föräldrar; barn; anesthesia nurse; language barriers; perioperative process; communication; legal guardiance parents; child;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den pågående globala migrationen leder till fler multikulturella samhällen världen över, vilket ställer högre krav på vården. Dels föreligger det kommunikativa brister där informationsutbytet kan bli lidande dels kan patientsäkerheten hotas om parterna inte förstår varandra. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Child.

Din email-adress: