Sökning: "Children´s action"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Children´s action.

 1. 1. Det är barn överallt, precis överallt! : En essä om frånvarande pedagoger och kunskapens betydelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annika Wellsmo; [2017]
  Nyckelord :Ethics; value-system; leadership; practical knowledge; communication; power; reflection; Förskola; etik; värdegrund; ledarskap; praktisk kunskap; kommunikation; makt; reflektion;

  Sammanfattning : Min vetenskapliga essä tar sin utgångspunkt i två självupplevda berättelser tagna ur mitt yrkesliv inom förskolan. Dilemmat handlar om frånvarande pedagoger och deras oförmåga att hantera den stora barngruppen i krävande situationer. LÄS MER

 2. 2. Frihet och inflytande ur barns och pedagogers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Egil Karlow; [2017]
  Nyckelord :power; influence; children; preschool; democracy; activity theory; makt; inflytande; barn; förskola; demokrati; aktivitetsteori; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förutsättningarna för barns och vuxnas inflytande och frihet i förskolan. Studien bygger på observationer, intervjuer och diskussioner på en förskoleavdelning. LÄS MER

 3. 3. Studie för säkerhet i barnkläder : Frigörande av huvor på ytterplagg vid nödsituation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Progoulakis; Lena Persson; [2017]
  Nyckelord :hood; snap fastener; children’s outdoor wear; safety; risk; standard; huva; tryckknapp; ytterplagg; barn; säkerhet; risk; standard;

  Sammanfattning : I den här rapporten har det studerats vilka fysikaliska parametrar som har direkt och indirekt påverkan vid frigörandet av huvor på ytterplagg för barn. Det har även studerats vilka av de parametrar som skulle kunna ingå i en testmetod. LÄS MER

 4. 4. "Det är tur att han inte velat börja med hockey" : En studie om barn i ekonomiskt utsatta familjer ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Johanna Edvardsson; Britt Ruuska; [2017]
  Nyckelord :Child poverty; children´s agency; stigma; economic support; Barnfattigdom; barns strategier; stigma; försörjningsstöd;

  Sammanfattning : This study is about parents’ perception of child poverty in Sweden, how children get affected by family finances and how children can handle difficulties with being poor. The parents in this study express that there are times when the children do not have the same opportunities as their peers. LÄS MER

 5. 5. Barns kommunikation, rörelse och agerande i ateljén på en förskola i södra Sverige : -Två observationsstudier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sarah Lilja; [2017]
  Nyckelord :Preschool children; Preschool activities; Children´s action; Learning environment; Preschool studio; Förskolebarn; Förskoleaktiviteter; Barns agerande; Lärande miljö; Förskolestudio;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur den möblerade miljön i ateljén i en förskola kan inverka på barns kommunikation, rörelse och agerande. Studiens frågeställningar fokuserade på hur barnen kommunicerar i ateljémiljön, hur barnen rör sig i ateljémiljön och hur barnen kommunicerar i relation till hur de rör sig eller beter sig och ateljémiljöns inverkan på barns agerande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Children´s action.

Din email-adress: