Sökning: "Children´s action"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Children´s action.

 1. 1. Frihet och inflytande ur barns och pedagogers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Egil Karlow; [2017]
  Nyckelord :power; influence; children; preschool; democracy; activity theory; makt; inflytande; barn; förskola; demokrati; aktivitetsteori; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förutsättningarna för barns och vuxnas inflytande och frihet i förskolan. Studien bygger på observationer, intervjuer och diskussioner på en förskoleavdelning. LÄS MER

 2. 2. "Det är tur att han inte velat börja med hockey" : En studie om barn i ekonomiskt utsatta familjer ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Johanna Edvardsson; Britt Ruuska; [2017]
  Nyckelord :Child poverty; children´s agency; stigma; economic support; Barnfattigdom; barns strategier; stigma; försörjningsstöd;

  Sammanfattning : This study is about parents’ perception of child poverty in Sweden, how children get affected by family finances and how children can handle difficulties with being poor. The parents in this study express that there are times when the children do not have the same opportunities as their peers. LÄS MER

 3. 3. Barns kommunikation, rörelse och agerande i ateljén på en förskola i södra Sverige : -Två observationsstudier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sarah Lilja; [2017]
  Nyckelord :Preschool children; Preschool activities; Children´s action; Learning environment; Preschool studio; Förskolebarn; Förskoleaktiviteter; Barns agerande; Lärande miljö; Förskolestudio;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur den möblerade miljön i ateljén i en förskola kan inverka på barns kommunikation, rörelse och agerande. Studiens frågeställningar fokuserade på hur barnen kommunicerar i ateljémiljön, hur barnen rör sig i ateljémiljön och hur barnen kommunicerar i relation till hur de rör sig eller beter sig och ateljémiljöns inverkan på barns agerande. LÄS MER

 4. 4. Att se och höra för att göra - en studie i barns spontana ljudskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna-Maria Rydman; Trine Mikkelsen; [2016]
  Nyckelord :barns spontana ljudskapande; förskola; intra-aktivt perspektiv; materialitet; musik; posthumanism;

  Sammanfattning : This qualitative study has evolved from an ambition to find methods of increasing the possibilities of creating a stronger dialectics between planned music activities and spontaneous sound creating actions. The aim of this study is thus to describe and analyse children´s spontaneous sound creating actions in unplanned activities as a base for future practical didactic procedures in preschools. LÄS MER

 5. 5. När en våldtäkt mot ett barn är mindre allvarlig - En studie om gränsdragningen mellan rubriceringarna våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tara Curovic; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; våldtäkt; barn; gränsdragning; brottsrubricering; sexuellt; utnyttjande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom en större lagreform, från år 2004, infördes nya bestämmelser i 6 kap., bland annat i syfte att förstärka skyddet för barn mot sexuella övergrepp. En av dessa var bestämmelsen om våldtäkt mot barn som bland annat kriminaliserar samlag eller med samlag jämförlig handling med barn under femton år. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Children´s action.

Din email-adress: