Sökning: "Children´s action"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Children´s action.

 1. 1. L’acquisition du langage chez l’enfant : le pouvoir de lalittérature enfantine sur la stimulation du langage chezl’enfant : Etude des textes des livres « Petit Ours Brun »

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Nell Pawlowski; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Le simple fait de lire le texte d’un livre pour enfant permet -il à ce dernier de développer son langage ? C’est la question que nous nous sommes posée dans ce mémoire. Notre but est d’analyser les textes des livres de Petit Ours Brun, héros favori des petits enfants et d’observer s’il existe une répétition significative de certains termes comme ceux de « Petit Ours Brun », personnage principal, mais aussi des termes contenus dans les titres de ces livres. LÄS MER

 2. 2. Dokumentationens nötta hörn : Ett agentiskt realistiskt perspektiv på de yngsta barnens delaktighet i förskolans dokumentationspraktiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Livia Mafredas Oskarsson; Maria-Pia Colton; [2018]
  Nyckelord :preschools youngest children; documentation; material objects; participation; agential realism; intra-action; förskolans yngsta barn; dokumentation; materiella objekt; delaktighet; agentisk realism; intra-aktion;

  Sammanfattning : This study is about 1-3-year-old children and their meeting with the documentation made available to them by preschool teachers. Eight preschool teachers in seven different preschools were interviewed. LÄS MER

 3. 3. Det är barn överallt, precis överallt! : En essä om frånvarande pedagoger och kunskapens betydelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annika Wellsmo; [2017]
  Nyckelord :Ethics; value-system; leadership; practical knowledge; communication; power; reflection; Förskola; etik; värdegrund; ledarskap; praktisk kunskap; kommunikation; makt; reflektion;

  Sammanfattning : Min vetenskapliga essä tar sin utgångspunkt i två självupplevda berättelser tagna ur mitt yrkesliv inom förskolan. Dilemmat handlar om frånvarande pedagoger och deras oförmåga att hantera den stora barngruppen i krävande situationer. LÄS MER

 4. 4. Frihet och inflytande ur barns och pedagogers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Egil Karlow; [2017]
  Nyckelord :power; influence; children; preschool; democracy; activity theory; makt; inflytande; barn; förskola; demokrati; aktivitetsteori; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förutsättningarna för barns och vuxnas inflytande och frihet i förskolan. Studien bygger på observationer, intervjuer och diskussioner på en förskoleavdelning. LÄS MER

 5. 5. Studie för säkerhet i barnkläder : Frigörande av huvor på ytterplagg vid nödsituation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Progoulakis; Lena Persson; [2017]
  Nyckelord :hood; snap fastener; children’s outdoor wear; safety; risk; standard; huva; tryckknapp; ytterplagg; barn; säkerhet; risk; standard;

  Sammanfattning : I den här rapporten har det studerats vilka fysikaliska parametrar som har direkt och indirekt påverkan vid frigörandet av huvor på ytterplagg för barn. Det har även studerats vilka av de parametrar som skulle kunna ingå i en testmetod. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Children´s action.

Din email-adress: