Sökning: "Chile"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade ordet Chile.

 1. 1. Adding sustainability to salmon farming regulations : a comparative case study of salmon farming regulations and the ASC salmon standard

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Ola Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Aquaculture; Salmon farming; Additionality; Sustainability; Policy analysis;

  Sammanfattning : Food scarcity is one of the main challenges related to our planet’s growing population and changing environment. Furthermore, our current food production is aggravating and accelerating climate change, as almost 24% of global greenhouse gases derive from agriculture (Troell, Jonell, & Henriksson, 2017). LÄS MER

 2. 2. Análisis de las actitudes hacia la variedad mapudungun entre los estudiantes de la lengua en Chile. La situación actual y algunos métodos de revitalización

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Spanska

  Författare :Carolina Ruch; [2018]
  Nyckelord :attitudes; ethnic identity; mapudungun; mapuche language; minority languages; language revitalization; endangered languages.;

  Sammanfattning : El objetivo de este trabajo es analizar las actitudes actuales hacia la variedad mapudungun dentro de sus estudiantes en Chile. Existen diferentes tipos de estudiantes, diferentes edades y motivaciones que conllevan al estudio de esta lengua ancestral. LÄS MER

 3. 3. Revitalización del mapuzungun en Temuco, La Araucanía

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johanna Faxér; [2017-09-14]
  Nyckelord :spanska; Chile; La Araucanía; mapuchefolket; antropologisk lingvistik; ursprungsbefolkning; minoritetsspråk; revitalisering; retraditionalisering; mapuzungun;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur situationen för mapuchefolkets språk, mapuzungun, ser ut i dagsläget i Temuco i regionen La Araucanía i södra Chile, samt att undersöka dess möjligheter till revitalisering. Syftet med studien är även är att bidra med kunskap om hur man arbetar för att stärka språkets status, och hur mapuchefolket själva ser på språkets situation och framtid, det arbete som görs från statens sida, och ifrån dem själva. LÄS MER

 4. 4. ¿CÓMO ES UN TRAIDOR? Un análisis de tres personajes traidores de la literatura del Cono Sur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malin Evasdotter Lindström; [2017-01-31]
  Nyckelord :spanska; Puig; Bolaño; Alcoba; literatura; interseccionalidad; El Cono Sur;

  Sammanfattning : Förrädare är en återkommande karaktär i litteraturen och efter att ha läst ett antal romaner med förräderi som tema som alla utspelade sig i Cono Sur, väcktes intresset att undersöka synen på förrädare och förräderi i den delen av världen. För att åstadkomma detta har tre romaner som innehåller förrädarkaraktärer valts ut: El beso de la mujer araña av Manuel Puig, Nocturno de Chile av Roberto Bolaño samt La casa de los conejos av Laura Alcoba och förrädarkaraktärerna i dessa tre har analyserats med avsikt att söka efter likheter. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of Seasonal Inflow Forecasting to Support Multipurpose Reservoir Management: A case study for the Upper Maule River Basin, Chile

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Johan Visser; [2017]
  Nyckelord :Seasonal Forecasting; Reservoir Management; Ensemble Streamflow Prediction; Downscaling; Maule; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Seasonal hydrological forecasts of future streamflow volumes can provide water resources managers with valuable information to improve long-term water resources planning and water use efficiency. The latest generation of coupled ocean-atmosphere general circulation models provides an opportunity for the prediction of hydroclimatic variables (e.g. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Chile.

Din email-adress: