Sökning: "Chile"

Visar resultat 16 - 20 av 188 uppsatser innehållade ordet Chile.

 1. 16. The Mapuche conflict : A critical discourse analysis on how the discourse between the Chilean government and the Mapuches has changed from 1970-2010

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Gabriel Eriksson Flores; [2017]
  Nyckelord :Mapuche; Chile; Chilean Government; critical discourse analysis; the Mapuche Conflict; discourse;

  Sammanfattning : The issue of the Mapuches conflict has received different reactions from stakeholders and most important, government in the countries where they exist. This issue has gained much attention in Chile, where the Mapuche form the largest ratio of the indigenous group. LÄS MER

 2. 17. Representaciones del pueblo mapuche en la promoción turística de la región de La Araucanía: un análisis multimodal y comparativo de los discursos mapuche y los discursos estatales de Chile.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johanna Faxér; [2016-06-13]
  Nyckelord :spanska; La Araucanía; Mapuche; Chile; multimodal texts; discourses; intercultural communication;

  Sammanfattning : The aim of my study is to compare the discourses concerning mapuche tourism in the region La Araucanía, Chile. The growing industry of ethnic and ecotourism can be seen as a way for indigenous peoples to participate in the global economy while maintaining their traditions and culture. LÄS MER

 3. 18. Att välja det minst onda - en kvalitativ studie om kvinnors skrivna upplevelser av illegal, medicinsk abort via internet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Nilsson; Cajsa Broberg; [2016-02-10]
  Nyckelord :illegal abort; medicinsk abort; empowerment; kris;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att bidra med kunskap om kvinnorna i studiensskrivna upplevelser av att ha genomfört en illegal, medicinsk abort i hemmiljögenom att inta mifepristone och misoprostol de beställt via en specifik organisationpå internet. Syftet var även att öka kunskapen om kvinnornas behov av socialt stödinnan, under och efter aborten samt om kvinnornas åsikter om abort och restriktivaabortlagar. LÄS MER

 4. 19. Spectroscopy of an Earth-transit as seen from Jupiter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Observationell astrofysik

  Författare :Jennifer Silander; [2016]
  Nyckelord :Spectroscopy; Earth-transit; Jupiter; Spektroskopi; Jord-transit; Jupiter;

  Sammanfattning : The field of exoplanets have been rapidly growing, confirming over three thousand planets of which most have been discovered with the Transit method. Now focus lies on the characterization of exoplanets atmospheres. LÄS MER

 5. 20. Chilenska flyktingar i Sverige efter 1973 : En studie om chilenska flyktingars upplevelser av militärkuppen i Chile och efterföljande flykt till och flyktingmottagning i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elizabeth Catalán-Morseby; [2016]
  Nyckelord :Chilenska flyktingar; militärkuppen 1973; exil; flyktingmottagning; intervjuer; muntlig historia; upplevelser;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study Chilean refugees’ experiences of the 1973 military coup in Chile as well as the subsequent escape to, and reception of refugees in Sweden. In order to accomplish the purpose of the essay, six Chilean refugees who arrived in Sweden after 1973 have been interviewed and have generated answers which are compared to previous research in this field. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Chile.

Din email-adress: