Sökning: "Choice of communication channel"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Choice of communication channel.

 1. 1. Hur organisationer använder sociala medier för intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Maida Hidic; Anton Rundqvist; [2017]
  Nyckelord :intern kommunikation; kommunikationskanaler; Facebook; Workplace by Facebook;

  Sammanfattning : I en allt mer konkurrerande marknad är kommunikationen av stor betydelse för organisationers överlevnad. I och med nya innovativa tekniker utvecklas kommunikationslösningar som kan effektivisera verksamhetens kommunikation. En ny sådan teknik är sociala medier som växer och blir ett vardagligt sätt att kommunicera på. LÄS MER

 2. 2. Communication and sales channels' role in international market entry for innovative new venture firms : A case study on TLight

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Winblad von Walter; [2017]
  Nyckelord :International market entry; Sales and communication channel strategies; New ventures; Customer perceived value;

  Sammanfattning : Globalisation has taken the world by storm by opening opportunities for new markets and easier communication. The general economic climate during the last decade is one reason to this, and the impact has resulted in internationalisation as a key strategy for survival. LÄS MER

 3. 3. Prestandautvärdering av Bluetooth och Wi-Fi för en smart hubb

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Omerjan Wazir; Ioannis Frantsalis; [2017]
  Nyckelord :Smart hub; control unit; Bluetooth; Wi-Fi; Raspberry Pi; packet loss; jitter; Styrenhet; hubb; Bluetooth; Wi-Fi; prestanda; Raspberry Pi; paketförluster; jitter;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på uppdrag av företaget Seavus som såg ett behov avatt minska kabelanvändning i kontoret. Enhetsanvändning kan effektiviseras medhjälp av en central styrenhet, en så kallad smart hubb.Ett problem är att välja mellan Bluetooth och Wi-Fi för kommunikation mellan an-vändaren och den smarta hubben. LÄS MER

 4. 4. Webbportaler i förskolan Pedagogers upplevelser av datormedierad kommunikation med vårdnadshavare

  Magister-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Patrick Dorls; [2016-02-22]
  Nyckelord :Förskola; Webbportal; Kommunikation; pedagog; vårdnadshavare; förälder; datormedierad kommunikation; lärplattform;

  Sammanfattning : Today more and more pre-schools in Sweden have started to implement web portals. The ex-tent of functions of those digital platforms differs and so do possible scopes of use as docu-mentation, organisation, administration and communication.That kind of computer-mediated communication is in the interest of this study. LÄS MER

 5. 5. Is the Cyclic Prefix Needed in Massive MIMO?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikationssystem

  Författare :Valens Nsengiyumva; [2016]
  Nyckelord :Cyclic Prefix in Massive MIMO;

  Sammanfattning : Massive multiple-input-multiple-output (MIMO) is a wireless communication technologythat usesa large number of antennas at the base station and servesmultiple terminals over the same time-frequency resource.This technique can achievehigher data rates than existing communication technology, which only serves one terminal per resource. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Choice of communication channel.

Din email-adress: