Sökning: "Choir"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet Choir.

 1. 1. At the borders of Polyphony : About different Text simultaneously in a choir setting,with a particular focus on vowels.

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Tomasz Marc Siegrist; [2017]
  Nyckelord :körsång; körintonation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Körundervisningens oändliga rikedom - En kvalitativ studie om körundervisningens roll på en musikhögskoleutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :David Sarosi; [2017]
  Nyckelord :Music Education; Music Academy; Group Learning; Educational Science; Collaborative Learning; Choral Education; Choir; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Musikhögskola; Körundervisning; Kör; Kollaborativt lärande; Gruppinlärning; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore how choral education influences higher music education. The basis of the study is partly Zoltán Kodálys writings that were relevant to the subject, and research and literature relevant to choral education and other aspects of teaching. LÄS MER

 3. 3. Titta på händerna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Elin Isaksson; [2017]
  Nyckelord :musikpedagogik children s choir; utbildningsvetenskap; musikundervisning; slagteknik; gestik; barnkör; dirigering; conducting; gesture; music education; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Som barnkörledare har jag tänkt på vad barnen egentligen förstår av dirigering. Ibland reagerar barnen på alla gester och ibland inte på några. Som yrkesverksamma körledare, dirigenter eller pedagoger kan vi dra nytta av att veta vad barnen faktiskt tar till sig och intressant vilken information barn i barnkör får ut av dirigering. LÄS MER

 4. 4. Körsång som hälsofrämjande aktivitet : En studie om flowskapande och hälsofrämjande upplevelser av att sjunga i grupp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Hannah Johansson; [2017]
  Nyckelord :Choir singing health promotion flow; Körsång hälsopromotion flow;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur körsång påverkar den upplevda hälsan hos körsångare inom Svenska kyrkan. För att fördjupa studien ytterligare studerades även respondenternas upplevelser av körsången och hur dessa upplevelser kan kopplas till flow-teorin. LÄS MER

 5. 5. Effekter av körsång

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Maria Bergström; [2017]
  Nyckelord :singing; well-being; affect; stress; energy; körsång; välbefinnande; affekt; stress; energi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka effekter av körsång, hos körsångare. Trots körsjungandets populäritet och omvittnade fördelar, har relativt få forskare undersökt omfattningen av de förmodade positiva effekterna av körsång på välbefinnande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Choir.

Din email-adress: