Sökning: "Choir"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Choir.

 1. 1. Körsångens effekter : En kvalitativ studie som undersöker människors upplevda effekter av körsång

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Linn Norin; [2018]
  Nyckelord :Körsång; sång; hälsa; upplevda effekter; gruppkänsla;

  Sammanfattning : Körsång är idag en populär verksamhet som utövas av många människor i Sverige.Därför var syftet med denna studie att utveckla kunskapen om kördeltagares upplevelser av körsång och om det är så hälsofrämjande som många forskare påstår, eller om kör är en verksamhet som utövas bara för det egna nöjets skull. LÄS MER

 2. 2. At the borders of Polyphony : About different Text simultaneously in a choir setting,with a particular focus on vowels.

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Tomasz Marc Siegrist; [2017]
  Nyckelord :körsång; körintonation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lärande i musik : En studie av ungdomars lärande på ett musikestetiskt program

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Thorbjörn Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :Interaction; instruments; music theory; choir; ensemble;

  Sammanfattning : The aim of this study, is to describe and analyse the sense making processes that are supposed to lead to music understanding among students at an upper secondary school with a fine arts program in music. In focus for my study is the teachers and the students’ lifeworld inside this program. LÄS MER

 4. 4. Körundervisningens oändliga rikedom - En kvalitativ studie om körundervisningens roll på en musikhögskoleutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :David Sarosi; [2017]
  Nyckelord :Music Education; Music Academy; Group Learning; Educational Science; Collaborative Learning; Choral Education; Choir; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Musikhögskola; Körundervisning; Kör; Kollaborativt lärande; Gruppinlärning; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore how choral education influences higher music education. The basis of the study is partly Zoltán Kodálys writings that were relevant to the subject, and research and literature relevant to choral education and other aspects of teaching. LÄS MER

 5. 5. Titta på händerna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Elin Isaksson; [2017]
  Nyckelord :musikpedagogik children s choir; utbildningsvetenskap; musikundervisning; slagteknik; gestik; barnkör; dirigering; conducting; gesture; music education; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Som barnkörledare har jag tänkt på vad barnen egentligen förstår av dirigering. Ibland reagerar barnen på alla gester och ibland inte på några. Som yrkesverksamma körledare, dirigenter eller pedagoger kan vi dra nytta av att veta vad barnen faktiskt tar till sig och intressant vilken information barn i barnkör får ut av dirigering. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Choir.

Din email-adress: