Sökning: "Choir"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet Choir.

 1. 1. Körundervisningens oändliga rikedom - En kvalitativ studie om körundervisningens roll på en musikhögskoleutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :David Sarosi; [2017]
  Nyckelord :Music Education; Music Academy; Group Learning; Educational Science; Collaborative Learning; Choral Education; Choir; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Musikhögskola; Körundervisning; Kör; Kollaborativt lärande; Gruppinlärning; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore how choral education influences higher music education. The basis of the study is partly Zoltán Kodálys writings that were relevant to the subject, and research and literature relevant to choral education and other aspects of teaching. LÄS MER

 2. 2. Titta på händerna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Elin Isaksson; [2017]
  Nyckelord :musikpedagogik children s choir; utbildningsvetenskap; musikundervisning; slagteknik; gestik; barnkör; dirigering; conducting; gesture; music education; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Som barnkörledare har jag tänkt på vad barnen egentligen förstår av dirigering. Ibland reagerar barnen på alla gester och ibland inte på några. Som yrkesverksamma körledare, dirigenter eller pedagoger kan vi dra nytta av att veta vad barnen faktiskt tar till sig och intressant vilken information barn i barnkör får ut av dirigering. LÄS MER

 3. 3. Hör du vad jag hör? En uppsats om körintonation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Samuel Johansson; [2016-10-14]
  Nyckelord :choir; intonation; choir school; fundamental tone;

  Sammanfattning : In this study I examine choral intonation. In my research I have analyzed if general knowledge in musical theory is helpful for just intonation. I have also analyzed wheatear knowledge of the fundamental tone in a chord is helpful for just intonation.In the study I present my thoughts on a choir school. LÄS MER

 4. 4. Från skepsis till succé En diskussion kring processer i körinstudering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Sofia Lindberg; [2016-10-06]
  Nyckelord :Kör; körledare; inlärning; Choir; choir leader; learning;

  Sammanfattning : I want to examine how choir singers describe the experience of the process of the rehearsal of a choir work which has been chosen to be a challenge vocally as well as musically. The questions I want to work with are: What happens in an emotional level with the choir singer during the work? What happens in the choir in a social level? How important is the choir leader as an inspirer? How can you change a choir singer’s negativism regarding to a difficult piece of music? I asked eight members of the choir to answer some questions in a notebook after every rehearsal. LÄS MER

 5. 5. BALANSGÅNGEN MELLAN FRIHET OCH BEGRÄNSNING Att komponera musik till ungdomskör

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Fornegård Helena; [2016-10-04]
  Nyckelord :komposition; tonsättning; ungdomskör; körmusik; körsång; kör;

  Sammanfattning : How can one compose a song for a youth choir and make it relevant and interesting to its young members? This essay is dealing with the challenges you meet when composing a song for young voices, hearts and minds. The report describes the whole journey from finding a poem to a complete composition for SSA and piano. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Choir.

Din email-adress: