Sökning: "Choir"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Choir.

 1. 1. ”Det sjunger inom mig” - En kvalitativ studie om hur körsång påverkar körsångarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Agnes Nordlander; [2017]
  Nyckelord :music and health; music and identity; music; choir conducting; choir singing; utbildningsvetenskap. Choir; sinnesro; musik som redskap för förändring; musik och hälsa; musikpedagogik; musik och identitet; musik; körledning; Kör; körsång; music as a tool for change; serenity; educational science; music education.; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om körsång och dess potentiella påverkan på människor. Syftet är att ta reda på om – och hur körsångarna i Sinnesrokören upplever att körsången påverkar dem och vilka faktorer det är som gör att de i sådana fall påverkas. LÄS MER

 2. 2. At the borders of Polyphony : About different Text simultaneously in a choir setting,with a particular focus on vowels.

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Tomasz Marc Siegrist; [2017]
  Nyckelord :körsång; körintonation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Körundervisningens oändliga rikedom - En kvalitativ studie om körundervisningens roll på en musikhögskoleutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :David Sarosi; [2017]
  Nyckelord :Music Education; Music Academy; Group Learning; Educational Science; Collaborative Learning; Choral Education; Choir; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Musikhögskola; Körundervisning; Kör; Kollaborativt lärande; Gruppinlärning; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore how choral education influences higher music education. The basis of the study is partly Zoltán Kodálys writings that were relevant to the subject, and research and literature relevant to choral education and other aspects of teaching. LÄS MER

 4. 4. Titta på händerna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Elin Isaksson; [2017]
  Nyckelord :musikpedagogik children s choir; utbildningsvetenskap; musikundervisning; slagteknik; gestik; barnkör; dirigering; conducting; gesture; music education; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Som barnkörledare har jag tänkt på vad barnen egentligen förstår av dirigering. Ibland reagerar barnen på alla gester och ibland inte på några. Som yrkesverksamma körledare, dirigenter eller pedagoger kan vi dra nytta av att veta vad barnen faktiskt tar till sig och intressant vilken information barn i barnkör får ut av dirigering. LÄS MER

 5. 5. Notläsning med handen? - relativ solmisation som pedagogiskt verktyg i barnkören

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Julia Iderberg; [2017]
  Nyckelord :tonplats; handtecken; tonala mönster; barnkör; notläsning; relativ solmisation; music education; educational science; hand signs. scale degree; tonal patter; children’s choir; relative solmization; sight reading; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka hur relativ solmisation kan användas i arbetet med att lära barn och unga att sjunga och läsa noter. I datainsamlingen har fyra metoder använts; fallstudie, observation, kvalitativ intervju och stimulated recall. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Choir.

Din email-adress: