Sökning: "Choir"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Choir.

 1. 1. Av glädje bygger man musik? – En studie om det sociala klimatets påverkan på det musikaliska resultatet i kören

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Emma Persson; [2017]
  Nyckelord :Kör; Körledning; Musikaliska mål; Socialt klimat; Välmående; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik Choir; Choir Directing; Musical Goals; Social Environment; Well-being; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur svenska körer arbetar med det sociala klimatet, om atmosfären i kören påverkar det musikaliska resultatet och i så fall på vilket sätt. En enkät skickades ut till körsångare från 10 körer och som ämnade belysa körsångarnas perspektiv. LÄS MER

 2. 2. ”Det sjunger inom mig” - En kvalitativ studie om hur körsång påverkar körsångarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Agnes Nordlander; [2017]
  Nyckelord :music and health; music and identity; music; choir conducting; choir singing; utbildningsvetenskap. Choir; sinnesro; musik som redskap för förändring; musik och hälsa; musikpedagogik; musik och identitet; musik; körledning; Kör; körsång; music as a tool for change; serenity; educational science; music education.; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om körsång och dess potentiella påverkan på människor. Syftet är att ta reda på om – och hur körsångarna i Sinnesrokören upplever att körsången påverkar dem och vilka faktorer det är som gör att de i sådana fall påverkas. LÄS MER

 3. 3. At the borders of Polyphony : About different Text simultaneously in a choir setting,with a particular focus on vowels.

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Tomasz Marc Siegrist; [2017]
  Nyckelord :körsång; körintonation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Körundervisningens oändliga rikedom - En kvalitativ studie om körundervisningens roll på en musikhögskoleutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :David Sarosi; [2017]
  Nyckelord :Music Education; Music Academy; Group Learning; Educational Science; Collaborative Learning; Choral Education; Choir; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Musikhögskola; Körundervisning; Kör; Kollaborativt lärande; Gruppinlärning; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore how choral education influences higher music education. The basis of the study is partly Zoltán Kodálys writings that were relevant to the subject, and research and literature relevant to choral education and other aspects of teaching. LÄS MER

 5. 5. Titta på händerna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Elin Isaksson; [2017]
  Nyckelord :musikpedagogik children s choir; utbildningsvetenskap; musikundervisning; slagteknik; gestik; barnkör; dirigering; conducting; gesture; music education; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Som barnkörledare har jag tänkt på vad barnen egentligen förstår av dirigering. Ibland reagerar barnen på alla gester och ibland inte på några. Som yrkesverksamma körledare, dirigenter eller pedagoger kan vi dra nytta av att veta vad barnen faktiskt tar till sig och intressant vilken information barn i barnkör får ut av dirigering. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Choir.

Din email-adress: