Sökning: "Christina La Fleur"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina La Fleur.

  1. 1. Vila på förskolan : En verklighet eller inte

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Christina la Fleur; Pernilla Larsson; [2016]
    Nyckelord :Barn; dagsrytm; förskola; förskollärare; läroplansteori; stress; vila;

    Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka vad sex förskollärare har för erfarenheter av vila i förskolan. Syftet har även varit att undersöka hur dessa förskollärare skapar en balans mellan aktivitet och vila för barn i åldrarna tre till sex år. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Christina La Fleur.

Din email-adress: