Sökning: "Christina Skoglund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Christina Skoglund.

 1. 1. A framework for modeling the liquidity and interest rate risk of demand deposits

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Peter Henningsson; Christina Skoglund; [2016]
  Nyckelord :Non-maturing liabilities; Liquidity risk; Interest rate risk; Vasicek short rate model; Deposit volume modeling; Deposit rate modeling; Valuation of demand deposits;

  Sammanfattning : The objective of this report is to carry out a pre-study and develop a framework for how the liquidity and interest rate risk of a bank's demand deposits can be modeled. This is done by first calibrating a Vasicek short rate model and then deriving models for the bank's deposit volume and deposit rate using multiple regression. LÄS MER

 2. 2. HÅLLBARHETSMETODER I PRODUKTUTVECKLING

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Christina Skoglund; Gustav Sjödin; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten undersöker metoder som teknikföretag använder inom produktutveckling i syfte att främja ekologisk hållbarhet. Arbetet tar upp bakomliggande motiv till företags hållbarhetssatsningar samt hur dessa påverkar metodvalen. LÄS MER

 3. 3. Privilegierad mobilitet? : Flygplatser, resande och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Christina Skoglund; Jessica Nilsson; [2008]
  Nyckelord :flygplatser; plats; mobilitet; säkerhet; profilering; hotbilder;

  Sammanfattning : Never before have so many moved so frequently as now. Mobility lies at the centre for the concern ofstates, business and technological development. Some even claim that we are witnessing a mobility turn inthe social sciences. However, as the capacity to move has increased so too has the control and surveillanceof mobility become more extensive. LÄS MER

 4. 4. Interaktionen mellan anhöriga till personer med demenssjukdom i särskilt boende och vårdpersonal - bemötande, känslor och kommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Christina Skoglund; [2008]
  Nyckelord :Anhöriga; demenssjukdom; interaktion; känslor; särskilda boende;

  Sammanfattning : Befolkningen i västvärlden blir äldre och förekomsten av demens-sjukdomar ökar med stigande ålder. Demenssjukdomar är ett sam-lingsnamn för en grupp symtom där olika hjärnfunktioner har för-sämrats. LÄS MER

 5. 5. Monolithic packed 96-Tip robotic device for high troughput sample preparation and for handling of small sample volumes

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Christina Skoglund; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Christina Skoglund.

Din email-adress: