Sökning: "Christina Tiger"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christina Tiger.

 1. 1. Främjar scenarioträning sjuksköterskestudenters färdighet och förmåga i ett vårdtekniskt moment? : En interventionsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Tiger Axelsson; Christina Johansson; [2014]
  Nyckelord :nursing students; scenario training; skills traning; learning; Sjuksköterskestudenter; scenarioträning; färdighetsträning; lärandet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Universitet och högskolor har utvecklat kliniska träningscentrum (KTC) där sjuksköterskestudenterna får integrera kliniska och teoretiska kunskaper. Scenarioträningar innebär att ett antal färdigheter läggs samman till ett autentiskt patientfall och färdighetsträning innebär att lära sig tekniken eller handling med upprepningsmöjligheter. LÄS MER

 2. 2. Skapande verksamhet i förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christina Krantz-Kjörk; Theresa Johannesson; [2012]
  Nyckelord :Skapande verksamhet; estetiska läroprocesser; fant;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med studien är att se och i så fall hur pedagogerna arbetar på olika sätt med skapande verksamhet iförskola och i förskoleklasser? Vad använder pedagogerna för olika uttrycksformer? Hur arbetar man medskapande verksamhet i förskolan och i förskoleklass?I studien observerades med hjälp av anteckningar som datainsamlings - metod. Under observationstillfällena,studerades, hur pedagogerna arbetar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Christina Tiger.

Din email-adress: