Sökning: "Cognitive workload"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Cognitive workload.

 1. 1. BUSSFÖRARES KÖRBETEENDE VID EXPONERING FÖR TRAFIKUTROP En simulatorstudie som undersöker effekten av auditiv störningsinformation

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mattias Söderholm Mullaart; Henrik Nilsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :Arbetsminnesbelastning; bussförare; auditiv sekundäruppgift; kognition; körsimulator; förardistraktion; körbeteende; trafikutrop; radiokommunikation; Informationssystem i fordon;

  Sammanfattning : Bus driving is a complex and cognitively challenging task that places high demands on bus drivers' working memory. Pedestrians, traffic lights, timetables, etcetera, must be kept under surveillance for the safe and timely delivery of the vehicle. LÄS MER

 2. 2. Patientsäkerhet i förhållande till arbetsrelaterad stress för sjuksköterskor : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Agnes Garnegård; Malin Matsson; [2018]
  Nyckelord :Inpatient care; nursing; patient safety; work-related stress; workload.; Arbetsbelastning; arbetsrelaterad stress; omvårdnad; patientsäkerhet; slutenvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är ett världsomfattande problem inom hälso- och sjukvården och kan missgynna sjuksköterskornas prestationsförmåga och omvårdnadsarbete. Det finns en obalans mellan sjuksköterskornas resurser och förväntningar från verksamheten vilket är oroväckande för vårdkvaliteten och patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Representing Three-Dimensional Airspace on a Two-Dimensional screen : Visualizing altitude information on a radar screen for a decreased cognitive load

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lukas Lindahl; [2018]
  Nyckelord :Mental workload; Cognitive load; Fighter controller; Air traffic controller; Visualization; Radar; Intuitiveness;

  Sammanfattning : This study was conducted at the Swedish Defense research agency as an attempt to understand affordances and limitations in visualizing altitude information for fighter controllers. The fighter controllers are subject to large quantities of numerical information from multiple sources simultaneously. LÄS MER

 4. 4. The Effect of Cognitive Workload on Shooting Performance and Quiet Eye Duration

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Grímur Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :quiet eye; quiet eye duration; shooting performance; Stroop task; cognitive workload; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study explored the effect of cognitive workload on shooting performance and quiet eye duration (QED) using a Stroop based handgun-shooting task (Stroop shooting). Furthermore, the difference between the reverse Stroop effect and the traditional Stroop effect when shooting based on the Attentional Control Theory was assessed. LÄS MER

 5. 5. Det är lönen som räknas, eller? : En uppföljning av Ludvika kommuns lönesatsning påsocialsekreterare 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Elin Emanuelz; Emma Nordh; [2017]
  Nyckelord :pay; social security; workload; job embeddedness; psychological contract; motivational factors; lönesatsning; socialsekreterare; arbetsbelastning; job embeddedness; arbetslivsförankring; psykologiska kontrakt; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Det har varit stor uppmärksamhet kring socialsekreterare och deras arbetslivssituation under de senaste åren. Denna fråga är relevant för alla parter på arbetsmarknaden och således ett centralt ämne för personal- och arbetslivsprogrammets slutliga examinationsuppsats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Cognitive workload.

Din email-adress: