Sökning: "Combustion Techniques"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Combustion Techniques.

 1. 1. Tunable diode laser absorptionspectroscopy of atomic potassium in a KOH-seeded flat flame

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Mirjam Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Potassium (K) is the main ash-forming element released from biomass during thermochemical conversion. A better understanding of K chemistry and monitoring of K species is needed to optimize combustion systems. LÄS MER

 2. 2. Rökgasrening för småskalig avfallsförbränning i länder under utveckling : En kartläggning över föroreningar i rökgaser, deras uppkomst och hur de kan reduceras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Anton Johansson; Axel Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Waste Incineration; Emission Standards; Combustion Techniques; Flue Gas Treatment; Avfallsförbränning; utsläppskrav; förbränningsteknik; rökgasrening;

  Sammanfattning : Företaget Againity AB har planer på att driftsätta avfallsförbränningsanläggningar i områden av världen där avfallsförbränning inte är särskilt vanlig. Againity står därför inför utmaningen att rena rökgaserna till godkända nivåer. LÄS MER

 3. 3. High Contrast Imaging Through Scattering Media Using Structured Illumination Fourier Filtering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :David Frantz; [2017]
  Nyckelord :scattering media; Structured Illumination; optical Fourier filtering; Modulation Transfer Function; Monte Carlo simulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In imaging, obtaining high contrast is of great importance. When imaging through scattering media, optical filtering techniques are used to filter out multiple light scattering which causes loss of contrast. LÄS MER

 4. 4. Transportera torra biofibrer i en luftström : Genom praktiska försök och mätningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Andrée Lindgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sliperiet vid Konstnärligt campus driver ett projekt som heter +Project. +Project drivs tillsammans med en rad olika partners och sponsorer. Ett av målen med projektet är att vidareförädla biofibrern genom att använda fibrerna som fyllnadsmassa till 3D-printing. LÄS MER

 5. 5. Energibalans av två glödgningsugnar inom ett integrerat stålverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Dennis Färnström; [2017]
  Nyckelord :Annealing furnace; Energy Balance; Integrated steel mill; Glödgningsugn; Energibalans; Integrerat stålverk;

  Sammanfattning : Av den globala energianvändningen så upptar stålindustrin hela 5 % och sett till CO2 – utsläppen som orsakats av mänskliga faktorer så upptar stålindustrin hela 7 %. Stålindustrin är en energikrävande industri och därför är det viktigt att se över dess energianvändning för en nutida och framtida hållbarhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Combustion Techniques.

Din email-adress: