Sökning: "Combustion Techniques"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Combustion Techniques.

 1. 1. Rökgasrening för småskalig avfallsförbränning i länder under utveckling : En kartläggning över föroreningar i rökgaser, deras uppkomst och hur de kan reduceras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Anton Johansson; Axel Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Waste Incineration; Emission Standards; Combustion Techniques; Flue Gas Treatment; Avfallsförbränning; utsläppskrav; förbränningsteknik; rökgasrening;

  Sammanfattning : Företaget Againity AB har planer på att driftsätta avfallsförbränningsanläggningar i områden av världen där avfallsförbränning inte är särskilt vanlig. Againity står därför inför utmaningen att rena rökgaserna till godkända nivåer. LÄS MER

 2. 2. High Contrast Imaging Through Scattering Media Using Structured Illumination Fourier Filtering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :David Frantz; [2017]
  Nyckelord :scattering media; Structured Illumination; optical Fourier filtering; Modulation Transfer Function; Monte Carlo simulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In imaging, obtaining high contrast is of great importance. When imaging through scattering media, optical filtering techniques are used to filter out multiple light scattering which causes loss of contrast. LÄS MER

 3. 3. Energibalans av två glödgningsugnar inom ett integrerat stålverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Dennis Färnström; [2017]
  Nyckelord :Annealing furnace; Energy Balance; Integrated steel mill; Glödgningsugn; Energibalans; Integrerat stålverk;

  Sammanfattning : Av den globala energianvändningen så upptar stålindustrin hela 5 % och sett till CO2 – utsläppen som orsakats av mänskliga faktorer så upptar stålindustrin hela 7 %. Stålindustrin är en energikrävande industri och därför är det viktigt att se över dess energianvändning för en nutida och framtida hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. Energy Harvesting for Electronic Systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Oscar Ridell; Pål Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Energy Harvesting; Energy Scavenging; Photovoltaic cells; Electromagnetics; Piezoelectric element; Radiofrequency; Thermoelectric element; Science General; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Energy harvesting enables products to become more self-sufficient of power and offers the possibility to avoid battery exchange and power cables. The performance and applicability of the most promising or popular small scale energy harvesting technologies are investigated in this thesis. LÄS MER

 5. 5. Transportera torra biofibrer i en luftström : Genom praktiska försök och mätningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Andrée Lindgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sliperiet vid Konstnärligt campus driver ett projekt som heter +Project. +Project drivs tillsammans med en rad olika partners och sponsorer. Ett av målen med projektet är att vidareförädla biofibrern genom att använda fibrerna som fyllnadsmassa till 3D-printing. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Combustion Techniques.

Din email-adress: