Sökning: "Commercial Law"

Visar resultat 1 - 5 av 368 uppsatser innehållade orden Commercial Law.

 1. 1. Skiljeavtal och dess giltighet - En utredning om skiljeavtalets tolkning vid behörighetsfrågor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Furenmo; [2018]
  Nyckelord :Skiljeavtal; tvistelösning; skiljeförfarande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When two parties formulate a contract, several clauses are to be considered. In commercial agreements, a clause regulating which dispute resolution method should be applied on future conflicts is usually included. The dominating alternative dispute resolution is arbitration. LÄS MER

 2. 2. Om narrativ beviskravslära vid domstols prövning av komplexa orsakssamband

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Hallén; [2018]
  Nyckelord :civilrätt; narrativ; beviskravslära; bevisvärdering; orsakssamband; beviskrav; bevisvärdemetoden; relative; plausibility; theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Många kommersiella avtalsförhållanden är komplexa, och då tvist avseende fel i avtalsprestationen uppstår måste käranden bevisa ett orsakssamband mellan svarandens agerande och skadan. Detta försvåras ofta av avtalsförhållandets långvarighet såväl som att det ofta finns flera möjliga alternativa orsaker till skadan. LÄS MER

 3. 3. Solcellsintegration i fastigheter : Påverkan på nyproduktion och det lokala energisystemet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Anton Sjögren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The energy system worldwide is under rapid change, and Sweden is not an exception. The market for solar cells has developed significantly over the last five years, and national treaties regarding a fully renewable electricity system by 2040 shows interest in a new energy system. LÄS MER

 4. 4. Athletes in the European Union - Towards Improved Protection of Image Rights

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lotta Toivonen; [2018]
  Nyckelord :Sports law; EU law; Image rights; Intellectual Property; Trademark law; Article 165; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is the sports law attached to the image rights and intellectual property rights (IPR). The focus is more on the individual athletes when it comes to the commercial use of their image. In this work I study how the individual athletes’ right to their image might possibly be limited. LÄS MER

 5. 5. Konvertering av kontorsfastigheter till äldreboenden : Fastighetsägarens perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Hillman; Beatrice Niklasson; [2018]
  Nyckelord :Conversion Meter; conversion; care homes; office building; vacancy; Conversion Meter; konvertering; äldreboende; särskilt boende; kontor; vakanser;

  Sammanfattning : Det finns flera sätt för en fastighetsägare att minska vakanser. Ett sätt är att konvertera fastigheten, eller delar av den, till ett annat ändamål som passar dagens efterfrågan. Lokalanpassningar har gjorts i alla tider med anledning av att det kan vara dyrare att riva och bygga nytt. En konvertering kan vara bra ur flera olika perspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Commercial Law.

Din email-adress: