Sökning: "Conduct"

Visar resultat 1 - 5 av 2479 uppsatser innehållade ordet Conduct.

 1. 1. The Impact of Segregation on Failing Labor Market Integration in Sweden – Causal or Not?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adam Josefsson; [2017-02-07]
  Nyckelord :segregation; labor market integration; education; housing market; ethnic networks;

  Sammanfattning : Labor market integration of immigrants is an important issue in the political debate in manycountries. Segregation is one factor often assumed to impact labor market integrationnegatively – through processes related to socialization, networks or stigmatization. LÄS MER

 2. 2. Empowered at Dusk - A Qualitative Study About Sex Work Activism in Kampala

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Jörnéus; Paula Pönkänen; [2017-01-24]
  Nyckelord :Sex work; Activism; Peer support; Empowerment; Uganda; Safer Sex Work;

  Sammanfattning : Sex workers around the world have always suffered from discrimination and stigmatization. This puts them in a vulnerable situation because of little social support. In the Ugandan context, sex workers suffer from stigma due to both legal and cultural practices. LÄS MER

 3. 3. Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter vid hembesök hos familjer med barn som är åtta månader gamla

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Mörling; Liubov Vasilieva; [2017-01-05]
  Nyckelord :hembesök; erfarenhet; BHV-sjuksköterska; BVC; empowerment; etisk stress; home visit; experience; child health care nurse; child health care; empowerment; ethic stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt barnhälsovårdsprogrammet ska barnavårdscentraler erbjuda hembesök till alla familjer när deras barn är åtta månader gamla. I dagsläget erbjuder endast enstaka barnavårdscentraler hembesöket. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad i möten med patienter på vårdcentral

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Jakobsson; Jenny Jonsson; Jenny Jonsson; [2017-01-05]
  Nyckelord :distriktssköterska; folkhälsa; omvårdnad; primärvård; erfarenheter; stöd; hälsofrämjande; förebyggande;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige framhålls de idag vanligaste förekommande folkhälsoproblemen vara övervikt, fetma, rökning, brist på fysisk aktivitet, psykisk ohälsa och hög alkoholkonsumtion. Utvecklingen av folkhälsan i Sverige är överlag positiv. LÄS MER

 5. 5. Heder utifrån pojkars perspektiv : En kvalitativ studie om unga pojkars uppfattningar om heder och hederskulturer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hiba Amjed Sabri; [2017]
  Nyckelord :front and backstage; roles; identity; expectations; stigma; focus groups; boys; honor; honor culture; Social Sciences;

  Sammanfattning : Honor from boys’ perspective? A qualitative study of young boys’ perceptions of honor and honor culturesThe aim of this study was to research and present the perceptions and views of young boys concerning honor and honor cultures. Furthermore, the aim was to examine whether young boys living in honor cultures experience differences between boys and girls, in matters concerning expectations, power and responsibility distribution in the family. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Conduct.

Din email-adress: