Sökning: "Contract"

Visar resultat 1 - 5 av 1387 uppsatser innehållade ordet Contract.

 1. 1. Masculinity and HIV. The impact of men's masculinities on risky beahviour in Umgungundlovu district, Kwazulu-Natal, South Africa

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ronald Byaruhanga; [2018-07-06]
  Nyckelord :HIV and AIDS; Masculinity; Risky behaviour.;

  Sammanfattning : This study aimed at exploring the relationship between masculinities and HIV and AIDS. In so doing, the study sought to provide a thorough understanding of whether specific masculine identities influence men to indulge in unsafe sexual practices in uMgungundlovu District, KwaZulu-Natal, South Africa. LÄS MER

 2. 2. Carrier selection from a 3PL perspective A case study of Kuehne + Nagel alliances with carriers in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Aline Novaes Telles de Amorim; [2018-07-02]
  Nyckelord :Third-party logistics; carrier selection; carrier choice; coopetition; alliance;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Ett styrverktyg för implementering av tjänstefokuserade affärsmodeller - Balanserat styrkort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Tu; Madeleine Ngo; [2018-06-28]
  Nyckelord :PSS; Product service systems; Servitization; Balanced Scorecard; Busniess model Innovation; Tactics; Marketing; Contract; Network; Product and Service Design; Sustainable;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem:I en allt mer globaliserad värld har konkurrensen ökat för många tillverkande företag till följd av nya kundbeteenden och efterfrågan på marknaden. För att möta den ökade konkurrensen behöver företagen hitta nya sätt att generera vinster och ett alternativ är att börja sälja tjänster. LÄS MER

 4. 4. "Ovanligt välgymnastiserade töser" : Genus och progressivitet hos Sofiaflickorna 1942-1964

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Beatrice Hargefeldt; [2018]
  Nyckelord :The Sofia Girls; gymnastics; sport history; girlhood research; gender contract; opportunities; experiences; progression; 20th century history.; Sofiaflickorna; gymnastik; idrottshistoria; flickforskning; genuskontrakt; möjligheter; erfarenheter; progressivitet; 1900-talshistoria;

  Sammanfattning : This master’s thesis examines the Swedish gymnastics troupe, the Sofia Girls 1942-1964 from the perspective of gender and girlhood. The aim is to analyse the construction of the Sofia girl by their leader Maja Carlquist, the audience and the girls themselves, focusing on their characteristics, abilities and experiences. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för lyckade projekt i komplexa miljöer : En studie om projektkomplexitets inverkan på kvalitetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Emma Borg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studies show that the success of a construction project depends onits initial design work. Thus, it’s interesting to investigate howensuring design work quality is done. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Contract.

Din email-adress: