Sökning: "Corporate brand"

Visar resultat 1 - 5 av 397 uppsatser innehållade orden Corporate brand.

 1. 1. Attraktion vid första ögonkastet : Hur Employer Brands används för att attrahera nyexaminerade studenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Filip Mosesson; Jens Sintéus; [2018]
  Nyckelord :Employer Brand; Employer Branding; Employer Value Proposition; Employer Brand Equity;

  Sammanfattning : Konkurrensen på den svenska arbetsmarknaden om nyexaminerade universitetsstudenter har intensifierats drastiskt under de senaste åren. Svenska arbetsgivare har därför ett svårare arbete framför sig kring att hitta högkvalitativ personal som passar organisationen. LÄS MER

 2. 2. Starka styrmedel - en studie om relationen mellan arbetsgivarvarumärke och medarbetarnas organisationsidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilde Åslund; Rebecca Oldfield; [2018]
  Nyckelord :Organizational identity; Employer brand; Employee; Corporate brand; Control mechanism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Strong control mechanisms - a study of the relationship between employer brand and employee organization identity Seminar date: 2018-01-12 Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC or ECTS‐cr) Authors: Rebecca Oldfield, Mathilde Åslund Advisor: Jon Bertilsson Keywords: Organizational identity, employer brand, employee, corporate brand and control mechanism Purpose: The purpose of the thesis is to open up for an increased understanding of the concept of employer brand by examining its relationship with the employee's organizational identity with a qualitative approach and starting point in theories regarding brands and organizational culture. Methodology: The thesis is a qualitative study with a hermeneutical phenomenological approach. LÄS MER

 3. 3. En grand mobilisering - En studie om intressenters påverkan på organisatoriska beslut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sara Ericsson; William Lind; [2018]
  Nyckelord :Grand Hôtel; mobilization; corporate social responsibility; intangible assets; legitimacy; citizenship; strategy; brand communications; social media; Twitter; strategic communication; stakeholder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mobilization via social media has the power to change organizational strategies and behavior. This study examines what types of communicative strategies stakeholders use to initiate an organizational change via social media. A qualitative textual analysis was conducted, consisting of 449 posts on Twitter and one press release from Grand Hôtel. LÄS MER

 4. 4. Developing Tomorrow's Leaders : Talent Management in Russia

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anastasia Kryukova; Milena Shtoda; [2018]
  Nyckelord :Talent management; Russia; Russian companies; foreign companies; multinationals; leadership; development; multilevel context; macro level; organizational level;

  Sammanfattning : In the era of globalization and rapid change, talent management (TM) is becoming an increasingly important topic, since it sets direction for companies and the whole economies in general towards success and development. Exploring the phenomenon on the organizational or meso level, talent management techniques are implemented by organizations to attract, develop, engage, keep and deploy employees who are believed to be particularly valuable to them. LÄS MER

 5. 5. Factors Affecting Consumer-Based Brand Equity in a Storytelling Context : A quantitative study demostrating that traditional marketing needs more narrative

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oliver Chicaiza; Carl Fredrik Somp; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corporate storytelling is what happens when brands are telling their stakeholders stories. These stories can carry a vast array of messages, but in many cases, theyare just stories. Stories of founders, stories of people in the history of a company, stories of the heritage that a particular brand carries and has carried for centuries. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Corporate brand.

Din email-adress: