Sökning: "Cover crop"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Cover crop.

 1. 1. Kan mellangrödor bidra till en ökning av naturliga fiender i det europeiska odlingslandskapet?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karolina Sahle; [2018]
  Nyckelord :mellangrödor; biodiversitet; insekter; ekologiska fokusarealer; nyttodjur;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks översiktligt om mellangrödan som ekologisk fokusareal har potential att bidra till ökad mängd nyttodjur i jordbruket. I dagens Europa finns indikationer på att biomassan av flygande insekter minskat med ungefär 75 % de senaste trettio åren. LÄS MER

 2. 2. Möjligheterna att odla ’Stockless Organic’ i södra Sverige : kan vi få tillräckligt med näring till eko-jordbruket kombinerat med en minskad animalieproduktion?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Louise Rehnström; [2018]
  Nyckelord :ekologisk produktion; växtnäring; odlingssystem; gröngödsling; hållbarhet; ecological production; plant nutrients; production systems; green manure; sustainability;

  Sammanfattning : Andelen ekologisk odling ökar runt om i världen, liksom konsumenternas efterfrågan på ekologiska produkter. Samtidigt blir enskilda jordbruk och hela jordbruksområden mer specialiserade på ett fåtal typer av livsmedelsproduktion. LÄS MER

 3. 3. Halmsilage : kan ensilerad halmstubb med vallinsådd fungera som foder till dikor?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Oskar Kvist; [2017]
  Nyckelord :dikofoder; hög halmstubb; bottengröda; rödklöver; lusern; vallblandning; insådd;

  Sammanfattning : Med ett ökat intresse för dikoproduktion och fler lantbrukare som ställer om till diko-produktion, så bör det finnas ett ökat intresse för att kunna styra sina fodergivor på ett så optimalt sätt som möjligt under produktionsåret. Tidigare undersökningar visar att det kan vara svårt att skörda ett grovfoder med tillräckligt lågt näringsinnehåll för att dikor inte ska överutfodras. LÄS MER

 4. 4. Effects of cover crops and limiting resources on biomass allocation in Elymus repens (L.) Gould

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Ines Prieto; [2017]
  Nyckelord :elymus repens L. gould; couch grass; cover crops; competition; light; nutrients; weeds in organic farming; perennial weed;

  Sammanfattning : Weed control has always been a major challenge in arable lands. Elymus repens (couch grass), a rhizomatous perennial grass, is a particularly problematic weed in both annual and perennial crops in temperate climates. E. repens is dominant particularly in farming systems with no or limited use of herbicides. LÄS MER

 5. 5. Comparison of multi-temporal and multispectral Sentinel-2 and Unmanned Aerial Vehicle imagery for crop type mapping

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Stephania Zabala Ramos; [2017]
  Nyckelord :classification; Random Forest; precision agriculture; UAV; remote sensing; Micasense; GEM; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Precision Agriculture aims to maximize crop production and the efficiency of land use to meet the increased demand for food while minimizing environmental impact and economic cost of food production. Crop type maps are needed for Precision Agriculture applications and remote sensing techniques are an efficient way to produce this information. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Cover crop.

Din email-adress: