Sökning: "Cross-curricular work"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Cross-curricular work.

 1. 1. Music and the Social Science Subjects

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Joakim Nygren; [2014]
  Nyckelord :Social studies; Utbildningsvetenskap; Geography; History; Religion; Music; Cross-curricular; Interdisciplinary work; Music education; Educational science; Musikpedagogik; Ämnesövergripande; Tvärvetenskapligt arbete; musik; historia; geografi; samhällskunskap.; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en inspirerande kunskapsbas för att möjliggöra framtida samarbete mellan musiklärare och SO-lärare på högstadiet. I denna uppsats kommer följande frågor att behandlas: Vilka möjligheter finns det att kombinera So-ämnena (religion, historia, geografi, samhällskunskap) med musik? Vad har lärarna för tankar om ämnesintegrerande arbete? Metoden som används i denna uppsats är kvalitativa intervjuer med fyra stycken SO-lärare på högstadiet. LÄS MER

 2. 2. Cross-curricular teaching in Sweden and Flanders

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Gorik De Herdt; [2013]
  Nyckelord :Interdisciplinary teaching – cross-curricular education – Flanders – Sweden – social constructivism.;

  Sammanfattning : Cross-curricular teaching is a teaching method in which one or more subjects are used within another subject to make clear links to those subjects. This is to attract pupils that are otherwise maybe not interested in this subject. LÄS MER

 3. 3. "Shaking Shakespeare": A case study of a cross-curricular project in year 9 which integrated content and English

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petra Henderson; [2008]
  Nyckelord :CLIL; SPRINT; content and language integrated learning; project-based work; cross-curricular work; interdisciplinary work;

  Sammanfattning : An increasing number of schools across Europe offer education which integrates the teaching of content with that of language, sometimes known as CLIL (Content and Language Integrated Learning), or the Swedish equivalent SPRINT (språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning). In Sweden this type of learning often goes under the name of cross-curricular or interdisciplinary work. LÄS MER

 4. 4. Interdisciplinary work through the medium of English - an investigation among teachers and pupils at a compulsory school concerning integration of English into an interdisciplinary setting

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Rickard Hellstrand; [2007]
  Nyckelord :Interdisciplinary work; Cross-curricular work; CLIL; SPRINT; Content-based learning; Bilingual education; Integration of English;

  Sammanfattning : Content and language integrated learning is an approach to learning a language while studying subject matter, as well as the other way round. The intention with this dissertation has been to gather insights into teachers‘ perceptions regarding this approach and pupils’ perceived views regarding working with subject matter through the medium of English. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Cross-curricular work.

Din email-adress: