Sökning: "Culture and Marketing"

Visar resultat 11 - 15 av 382 uppsatser innehållade orden Culture and Marketing.

 1. 11. Kultur som strategisk resurs: En kvalitativ studie om kulturella värden i Åhléns digitala reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Olga Kåks Dufvenberg; Anna Juhlin; [2018]
  Nyckelord :kulturella värden; varumärkeskommunikation; reklam; storytelling; socialsemiotik; multimodalitet; representation; normbrytande kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att söka förståelse för hur ett svenskt, kommersiellt företag arbetar strategiskt kommunikativt med kulturella värden i sin digitala marknadsföring, och därigenom bidra med utökad förståelse inom forskningsfältet strategisk kommunikation. Det finns begränsat med forskning som har undersökt kulturella värden i reklam. LÄS MER

 2. 12. Is social media a fortune or misfortune? —The art film’s dilemma and breakthrough.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :LI YIJIA; [2018]
  Nyckelord :Social media; Art film; Online marketing;

  Sammanfattning : In China, Weibo is a social software that almost everyone uses. Weibo does not only provide an arena for users to share their experiences with friends but also offers a platform for companies to promote their products. From 2014, the distributors of the films began to use Weibo as one of their main marketing tools. LÄS MER

 3. 13. Aligning CSR Values to change Corporate Social Behavior : Utilizing Management Control Systems to create Shared Values

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Lotta Mannonen; Aleksi Ojala; Martinus Vorstenbosch; [2018]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Behavior; Organizational Culture; Shared Values; MCS.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how explicit CSR values are implemented in the organizational culture of companies through MCS. The focus is on which elements of MCS affect the tacit CSR values of employees, so that employee and corporate values can be aligned. LÄS MER

 4. 14. Project Loveday : Föreställningar i fan-producerade reklamfilmer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Hetting; Oskar Bouveng; [2018]
  Nyckelord :Fandom; Tesla; user-generated content;

  Sammanfattning : Tesla är ett multinationellt företag som tillverkar och säljer elbilar bland många andra produkter och tjänster. Vår studie kommer primärt fokusera på Tesla Motors, den del av företaget som producerar och säljer bilar. LÄS MER

 5. 15. Controlling, exploiting and claiming diversity - Analyzing the role of multiculturalism in Rosengård's development

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mostafa Fadhl; [2018]
  Nyckelord :Urban planning; place marketing; multiculturalism; Rosengård; Culture Casbah; Social Sciences;

  Sammanfattning : Postindustrial Malmö relies heavily on stories and images as engines for economic growth. Cities use place marketing strategies to attract capital, investments and affluent residents. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Culture and Marketing.

Din email-adress: