Sökning: "Culture and Marketing"

Visar resultat 21 - 25 av 389 uppsatser innehållade orden Culture and Marketing.

 1. 21. Influencer Marketing - ytlig inspiration eller något djupare?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Larsson; Oscar Molin; Michelle Da Silva Pereira; [2018]
  Nyckelord :Influencer; Follower; Consumer Culture Theory; Brand Relationship; Fashion; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: "Influencer Marketing - Superficial Inspiriation or Something Deeper?" - A qualitative research about the relationship between fashion influencers and their followers from a Consumer Culture Perspective Seminar date: 2018-01-11 Course: FEKH29, Business Administration: Bachelor Degree Project In Marketing Undergraduate Level, 15 Credits Authors: Michelle Da Silva Pereira, Eric Larsson, Oscar Molin Advisor: Jon Bertilsson Key words: Influencer, Follower, Consumer Culture Theory, Brand Relationship, Fashion Purpose: The purpose of this study is to create a better understanding of followers' view of their relationship to fashion influencers and what kind of motives that underlie their reasons to follow, from a Consumer Culture Perspective. Methodology: A qualitative study has been conducted based on semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 22. Säsongsanställda i tjänsteföretag: : En kvalitativ studie i hur företag överför servicekultur till säsongsanställda.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jessica Währn; [2018]
  Nyckelord :seasonal employment; internal marketing; service management; service culture; säsongsanställda; intern marknadsföring; service management; servicekultur;

  Sammanfattning : Titel: Säsongsanställda i tjänsteföretag: En kvalitativ studie i hur man överför servicekultur till säsongsanställda. Kurs: Företagsekonomi III - detaljhandel och service management, examensarbete (kandidat) – 15hp - VT18 Syfte och forskningsfrågor: Vad har säsongsanställd servicepersonal för betydelse för ett företag i paketresebranschen och hur kan den interna servicekulturen överföras till de säsongsanställda? Följande delsyften har analyserats och klargjorts: 1. LÄS MER

 3. 23. Dynamic consumer value through value co-creation in the context of consumer culture-An ethnographic study on craft beer consumption in China

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Tingting Wang; [2018]
  Nyckelord :Craft beer consumption; China; Value co-creation; consumer culture; consumer value; Social Sciences;

  Sammanfattning : Alcohol consumption is important within the research of service management in retail, because it is not only a consumption phenomenon, but also a societal matter. Inappropriate drinking culture and unhealthy drinking habits can cause serious issues to the individuals and the society. LÄS MER

 4. 24. Cultural Influence in Advertising : A Comparative Analysis of IKEA’s Video Advertising in Sweden and Japan

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Annika Reitz; [2018]
  Nyckelord :Culture; Cross-cultural Research; Advertising; Marketing; Standardization; Adaptation; Hofstede;

  Sammanfattning : International marketing activities have a great impact on the prosperity and competitiveness of multinational companies (Akgün, Keskin, & Ayar, 2014). That is why the design of marketing activities is especially important. Researchers claim for cultural sensitivity. LÄS MER

 5. 25. "From business to leisure" Konvertera affärsturister till fritidsturister

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emelie Fredriksson; Elin Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Destination; Marketing; Leisure tourist; Business tourist; Experiences; Destination; Marknadsföring; Fritidsturist; Affärsturist; Upplevelser;

  Sammanfattning : Studien syftar till att skapa förståelse för hur en destination kan anpassa sin marknadsföring gentemot affärsturisters potentiella efterfrågan att besöka mötesdestinationen som fritidsturister. För att besvara syftet har Karlstad valts ut som destination för att undersöka frågeställningarna: Vad efterfrågar affärsturisten för att besöka Karlstad som fritidsturist? samt Hur kan destinationen Karlstad anpassa sin marknadsföring gentemot affärsturistens potentiella efterfrågan?. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Culture and Marketing.

Din email-adress: