Sökning: "Culture and Marketing"

Visar resultat 21 - 25 av 382 uppsatser innehållade orden Culture and Marketing.

 1. 21. PRICE PREMIUM FAST-MOVING CONSUMER GOODS

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tanvir Ahmed Shuvo; Mentor Krasniqi; [2018]
  Nyckelord :FMCG; Price Premium; Consumption; Consumer behavior; Consumer culture; Quality; Perceived Value; Conspicuous Consumption; Product Involvement.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Price Premium FMCG products - An exploratory study of the underlying factors why consumers would be willing to pay more Date of seminar: 5th June, 2018 Course: BUSN39 Degree project in Global Marketing Authors: Tanvir Ahmed Shuvo & Mentor Krasniqi Supervisor: Burak Tunca Keywords: FMCG, Price Premium, Consumption, Consumer behavior, Consumer culture, Quality, Perceived Value, Conspicuous Consumption, Product Involvement. Thesis purpose: The purpose of our study is to examine what underlying factors affect consumers’ willingness to pay premium price for fast moving consumer goods. LÄS MER

 2. 22. Att stimulera hållbara attityder och beteenden i dagens konsumtionssamhälle : En kvalitativ studie av hur vinstdrivande organisationer beskriver sin roll för en hållbar utveckling och hur det kommer till uttryck i kommunikation mot konsumenter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linn Lundström; [2018]
  Nyckelord :hållbarhet; hållbar utveckling; hållbarhetsansvar; marknadsföring; marknadskommunikation; organisation; vinstdrivande; konsumtion;

  Sammanfattning : This qualitative study examines how profit-driven organizations handle the growing demands on acting in a sustainable way and how they take responsibility for a society that has severe sustainability problems. Through text analysis, three cases of sustainability reports and commercial campaigns are studied. LÄS MER

 3. 23. Du Är Vad Du Delar : En kvalitativ studie i hur tre svenska mikro- influencers på Instagram ser på sin roll i och med kommersialiseringen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Felicia Freedman Skiöld; Saba Hossein-Chi; [2018]
  Nyckelord :qualitative research interview; influencers; instagram; social media; convergence; participant culture; self-presentation; opinion maker; commercialization; digitization; fashion; beauty; advertising; collaborations; micro-influencers; kvalitativ forskningsintervju; influencers; Instagram; sociala medier; konvergens; deltagarkultur; självpresentation; opinionsbildare; kommersialisering; digitalisering; mode; skönhet; annonsering; samarbeten; mikro-influencers;

  Sammanfattning : Det digitala samhället kännetecknas av konstant utveckling och snabb föränderlighet, vilket har skapat rollen influencer: En person som används av företag och varumärken för att marknadsföra produkter eller tjänster. Denna studie fokuserar särskilt på influencerns egen bild av sitt yrke och genom att tematisera frågor utifrån teorier rörande kommersialisering, självpresentation, deltagarkultur och opinionsbildning. LÄS MER

 4. 24. Effects of cultural differences on non-european entrepreneurs while establishing a start-up company in sweden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Munira Hossain; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to illustrate how cultural differences influence start-up companies established by young non-Europeans and how they overcome this. When immigrants want to start a business in a foreign country they have to overcome a number of challenges. LÄS MER

 5. 25. The expression of taste regime in consumer practices in home decoration context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yulia Pomeltsova; [2017-10-13]
  Nyckelord :taste regime; consumer practices;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Culture and Marketing.

Din email-adress: