Sökning: "D- kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden D- kvinnor.

 1. 1. The way ahead - How newly arrived immigrant women perceive their career opportunities in Sweden.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Hellgren; Stephanie Malmros; [2017]
  Nyckelord :Högre utbildningsbakgrund; Karriärutveckling; Migration; Nyanlända kvinnor; SFI;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på nyanlända kvinnor och hur de ser på sina möjligheter till arbete och vidare studier i Sverige. I dagsläget har nyanlända kvinnor i Sverige en längre väg ut i arbetslivet och till vidare studier än nyanlända män, samtidigt som nyanlända som grupp har större svårigheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden är inrikes födda. LÄS MER

 2. 2. Hur tillgodogör sig klienter med missbruksproblematik dialektisk beteendeterapi inom tvångsvården?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna-Sara Eriksson; [2017]
  Nyckelord :addiction problems; behaviour problems; care providers; coercive care; DBT;

  Sammanfattning : Studier har visat att dialektisk beteendeterapi (DBT) är en tidskrävande integrerande behandlingsform. DBT beskrivs utifrån fyra hörnstenar: inlärningsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi och zenbuddistisk filosofi. DBT utvecklades för självskadebeteende, senare utvecklades den också för annan beteendeproblematik. LÄS MER

 3. 3. Den prehospitala bedömningen av patienter med dyspné

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Talp Romgård; Martin Rödström; [2017]
  Nyckelord :dyspné; prehospitalt; ambulans; vitalparametrar; lungauskultation; elektrokardiogram; bedömning; diagnos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Symtomet dyspné kan vara tecken på en mängd olika sjukdomstillstånd av olika allvarlighetsgrad såsom lungsjukdom, hjärtsjukdom, sepsis etcetera. Upplevelsen av dyspné är subjektiv och känslan av att inte få luft skapar ett obehag och ett lidande hos patienten. LÄS MER

 4. 4. Brottsoffer eller gärningsman? - En studie av svensk och norsk rätt avseende rätten till preventivt nödvärn vid våld i nära relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victoria Wennerlund; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Preventivt nödvärn; brottsofferperspektiv; Norge; Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer har under många år varit och är än idag ett stort samhällsproblem. Det är ett problematiskt område som troligtvis har ett stort mörkertal och därmed är svårt att upptäcka. I vissa fall kanske våld i nära relationer inte upptäcks förrän det är för sent. LÄS MER

 5. 5. SOUMISES, MANIPULATRICES OU SEDUCTRICES ? Le rôle central des femmes dans quatre oeuvres de Georges Simenon.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ebba Stjernberg; [2016-09-09]
  Nyckelord :franska; Georges Simenon; Maigret; femme; littérature; roman policier; étude de personnage; rôle;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera hur kvinnor framställs i fyra böcker skrivna av Georges Simenon, vilka samtliga handlar om kommissarie Maigret. Detta genom att ställa följande frågor: 1) Kan jag hitta gemensamma nämnare hos de kvinnliga karaktärerna via de observationer jag gör i de fyra verk jag läser av Georges Simenon? 2) Är kvinnorna nyckelfigurer i de fyra lästa böckerna samt i Simenons verk generellt? Vilken är kvinnans roll i de fyra romanerna?För att finna svar på dessa frågor görs en komparativ karaktärsstudie där jag finner gemensamma nämnare hos kvinnorna i Simenons böcker. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet D- kvinnor.

Din email-adress: