Sökning: "D- kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden D- kvinnor.

 1. 1. The way ahead - How newly arrived immigrant women perceive their career opportunities in Sweden.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Hellgren; Stephanie Malmros; [2017]
  Nyckelord :Högre utbildningsbakgrund; Karriärutveckling; Migration; Nyanlända kvinnor; SFI;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på nyanlända kvinnor och hur de ser på sina möjligheter till arbete och vidare studier i Sverige. I dagsläget har nyanlända kvinnor i Sverige en längre väg ut i arbetslivet och till vidare studier än nyanlända män, samtidigt som nyanlända som grupp har större svårigheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden är inrikes födda. LÄS MER

 2. 2. Gestaltningen av kvinnor i kvinnomagasin – nu och då

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Malin Jonasson Falkengren; Mathilda Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :genus; gestaltning; framing; magasin; the male gaze; stereotyper; journalistik;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: D etta är en studie av den kvinnliga gestaltningen i två olika kvinnomagasin från olika årtionden. Studien berör hur kvinnan beskrivs och framställs i text samt bild i de studerade magasinen. Vi ämnar att jämföra resultatet mellan magasinen för att se om det finns några eventuella skillnader i gestaltningen. LÄS MER

 3. 3. Hur tillgodogör sig klienter med missbruksproblematik dialektisk beteendeterapi inom tvångsvården?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna-Sara Eriksson; [2017]
  Nyckelord :addiction problems; behaviour problems; care providers; coercive care; DBT;

  Sammanfattning : Studier har visat att dialektisk beteendeterapi (DBT) är en tidskrävande integrerande behandlingsform. DBT beskrivs utifrån fyra hörnstenar: inlärningsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi och zenbuddistisk filosofi. DBT utvecklades för självskadebeteende, senare utvecklades den också för annan beteendeproblematik. LÄS MER

 4. 4. Den prehospitala bedömningen av patienter med dyspné

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Talp Romgård; Martin Rödström; [2017]
  Nyckelord :dyspné; prehospitalt; ambulans; vitalparametrar; lungauskultation; elektrokardiogram; bedömning; diagnos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Symtomet dyspné kan vara tecken på en mängd olika sjukdomstillstånd av olika allvarlighetsgrad såsom lungsjukdom, hjärtsjukdom, sepsis etcetera. Upplevelsen av dyspné är subjektiv och känslan av att inte få luft skapar ett obehag och ett lidande hos patienten. LÄS MER

 5. 5. Brottsoffer eller gärningsman? - En studie av svensk och norsk rätt avseende rätten till preventivt nödvärn vid våld i nära relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victoria Wennerlund; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Preventivt nödvärn; brottsofferperspektiv; Norge; Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer har under många år varit och är än idag ett stort samhällsproblem. Det är ett problematiskt område som troligtvis har ett stort mörkertal och därmed är svårt att upptäcka. I vissa fall kanske våld i nära relationer inte upptäcks förrän det är för sent. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet D- kvinnor.

Din email-adress: