Sökning: "DANIEL VON WITTING"

Hittade 1 uppsats innehållade orden DANIEL VON WITTING.

  1. 1. Annotation and indexing of video content basedon sentiment analysis

    Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

    Författare :DANIEL VON WITTING; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Due to scientific advances in mobility and connectivity, digital media can be distributed to multiple platforms by streams and video on demand services. The abundance of video productions poses a problem in term sof storage, organization and cataloging. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet DANIEL VON WITTING.

Din email-adress: