Sökning: "DIVA- barns delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 549 uppsatser innehållade orden DIVA- barns delaktighet.

 1. 1. Barns rädslor när de vårdas inneliggande på sjukhus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emilie Björklund; Elin Hallenberg Haraldsson; [2018]
  Nyckelord :barn; rädsla; sjukhus; livsvärld; hälsa; separation; sjukhusmiljö; vårdlidande;

  Sammanfattning : Barn i sjukhusvård känner ofta rädsla eller oro. Rädsla har en stark kognitiv koppling och eftersom barns kognitiva utveckling inte är helt färdig, har barn lättare för att känna rädsla. De har svårt att sära på fantasi och verklighet som i sin tur kan leda till fler skrämmande upplevelser. LÄS MER

 2. 2. Hur möjliggörs barns inflytande i förskolan? : Förskollärares perspektiv på inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Maria Simonsson; [2018]
  Nyckelord :Preschool; influence; participation; Shiers Pathways to Participation; preschoolers work; Förskola; inflytande; delaktighet; Shiers delaktighetsmodell; förskollärares arbete;

  Sammanfattning : The aim of the study is to contribute knowledge about the influence of children in preschool through the preschooler's perspective. I chose to use semistructured interviews to visualize preschooler's thoughts, perceptions and experiences regarding the influence of children in preschool. LÄS MER

 3. 3. Barns delaktighet, ett ouppnåeligt krav? : En studie kring socialsekreterares uppfattning om barns delaktighet i barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Emma Johansson; Emma Norberg; [2018]
  Nyckelord :Children; Social Workers; Participation; Impact; Challenges; BBIC; Barn; Socialsekreterare; Delaktighet; Inflytande; Utmaningar; BBIC;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka hur socialsekreterare definierar barns delaktighet och hur eventuella utmaningar påverkar socialsekreterares arbete med att göra barnen delaktiga. För att besvara vårt syfte intervjuade vi åtta socialsekreterare inom två kommuner i Mellansverige för att ta del av deras uppfattning kring barns delaktighet, vilka eventuella utmaningar de möter samt hur socialsekreterare gör barnet delaktig i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Ett tillfälle för social samvaro, delaktighet och lärande? : att synliggöra det sociala samspelet i måltidssituationer

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sarah Lind; Sanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Pedagogisk måltid; samspel; kommunikation; lärande; förskola.;

  Sammanfattning : Denna undersökning tar sin utgångspunkt i den pedagogiska måltiden på förskolan. Studien är baserad på fyra observationer under lunchsituationen på en förskola. Syftet var att undersöka det sociala samspelet och synliggöra lärandet som sker vid måltiderna. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända elever på fritidshemmet : samtalspromenad om elevernas upplevelse av delaktighet

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jimmy Pedersen; Mathias Jartelius; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; fritidshem; kvalitativa metoder; samtalspromenader; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Det fanns misstankar om att nyanlända elever inte upplever sig själva som delaktiga i gemensamma aktiviteter eller i fria lekar på fritidshemmet. Den genomförda studien belyser därför nyanlända elevers upplevelser av delaktighet på fritidshem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet DIVA- barns delaktighet.

Din email-adress: