Sökning: "DIVA- barns delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 567 uppsatser innehållade orden DIVA- barns delaktighet.

 1. 1. Det är ju påverka och vara med och bestämma... men vuxna bestämmer ju : En studie om barns delaktighet och inflytande på fritids

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elisaveta Sapan; [2018]
  Nyckelord :Demokrati; inflytande; barnperspektiv; barns perpektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever upplever sina möjligheter till delaktighet och inflytande på fritids. Detta undersöks med hjälp av enkäter som alla lågstadieelever på en vald skola har besvarat, samt med hjälp av tre semistrukturerade djupintervjuer med tre barn från olika klasser. LÄS MER

 2. 2. Barns rädslor när de vårdas inneliggande på sjukhus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emilie Björklund; Elin Hallenberg Haraldsson; [2018]
  Nyckelord :barn; rädsla; sjukhus; livsvärld; hälsa; separation; sjukhusmiljö; vårdlidande;

  Sammanfattning : Barn i sjukhusvård känner ofta rädsla eller oro. Rädsla har en stark kognitiv koppling och eftersom barns kognitiva utveckling inte är helt färdig, har barn lättare för att känna rädsla. De har svårt att sära på fantasi och verklighet som i sin tur kan leda till fler skrämmande upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Att främja fysisk aktivitet hos inaktiva barn i åldrarna 9-13 år : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Louise Bensvik; Richard Leuchovius; [2018]
  Nyckelord :Alienation; children; inactivity; overweight; physical activity; Barn; fysisk aktivitet; inaktivitet; utanförskap övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som är inaktiva har en ökad risk att drabbas av övervikt och fetma. Ett projekt som riktade sig till barn i behov av att öka sin fysiska aktivitetsnivå initierades därför för att förebygga övervikt och fetma, men också för att öka barns delaktighet i rörelseglädje och samhörighet. LÄS MER

 4. 4. Hur möjliggörs barns inflytande i förskolan? : Förskollärares perspektiv på inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Maria Simonsson; [2018]
  Nyckelord :Preschool; influence; participation; Shiers Pathways to Participation; preschoolers work; Förskola; inflytande; delaktighet; Shiers delaktighetsmodell; förskollärares arbete;

  Sammanfattning : The aim of the study is to contribute knowledge about the influence of children in preschool through the preschooler's perspective. I chose to use semistructured interviews to visualize preschooler's thoughts, perceptions and experiences regarding the influence of children in preschool. LÄS MER

 5. 5. Barns delaktighet, ett ouppnåeligt krav? : En studie kring socialsekreterares uppfattning om barns delaktighet i barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Emma Johansson; Emma Norberg; [2018]
  Nyckelord :Children; Social Workers; Participation; Impact; Challenges; BBIC; Barn; Socialsekreterare; Delaktighet; Inflytande; Utmaningar; BBIC;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka hur socialsekreterare definierar barns delaktighet och hur eventuella utmaningar påverkar socialsekreterares arbete med att göra barnen delaktiga. För att besvara vårt syfte intervjuade vi åtta socialsekreterare inom två kommuner i Mellansverige för att ta del av deras uppfattning kring barns delaktighet, vilka eventuella utmaningar de möter samt hur socialsekreterare gör barnet delaktig i praktiken. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet DIVA- barns delaktighet.

Din email-adress: