Sökning: "DIVA- barns delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 524 uppsatser innehållade orden DIVA- barns delaktighet.

 1. 1. "Skapa lärandemiljöer efter deras intressen, det är ju vårt uppdrag" : Fem förskollärares syn på barns delaktighet och inflytande i förskolans innemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jenny Månsson; Clara Thorstensson; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; inflytande; barn; förskola; förskollärare; innemiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva hur förskollärare uppfattar barns möjligheter till delaktighet och inflytande med fokus på förskolans innemiljö. Studien har genomförts med hjälp av fem kvalitativa intervjuer av förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Läsmiljöer i förskolan : Bilder och förskollärares resonemang vid användning av läsmiljöer för att stärka barns språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Nancy Rothman; Christine Carnstam; [2017]
  Nyckelord :Förskollärare; läsmiljö; böcker i förskolan; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur man kan arbeta med läsmiljön för att stärka barns språkutveckling inom förskolan. De frågeställningar som undersökningen kommer att utgå ifrån är: Hur ser läsmiljön ut på de olika förskolorna? Hur resonerar förskollärare när det gäller användning av böcker för att stärka barns språkutveckling? I förskolans läroplan står det att barnen ska erbjudas en miljö som stimulerar och inspirera till nyfikenhet och nya lärande, “Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers delaktighet i barns lek : En studie om vilka situationer pedagoger väljer att träda in i barns lek och vad som händer med leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marie-Elén Berglund; Rebecka Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Barns aktörskap i socialtjänstens barnavårdsutredning : En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med barns delaktighet och inflytande under utredningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sofia Tobiasson; Marina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Children s agency; children s participation and influence; social services; social worker; child protection investigation; Barn som aktörer; barns delaktighet och inflytande; socialtjänsten; socialsekreterare; barnavårdsutredning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and analyze how social workers participate in the operationalization of children's agency in child welfare research. In order to fulfill the purpose and answer our questions, we have used qualitative semistructured interviews. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkighet och integration i förskolan

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Elham Ek; Annethe Kemi; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; inkludering; integration; interkulturellt synsätt; mångfald; mångkulturell;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur flerspråkiga barn respektive familjer integreras och inkluderas i förskolans verksamhet. Studien är baserad på en kvalitativ undersökning, där sju pedagoger från två norrländska kommuner har medverkat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet DIVA- barns delaktighet.

Din email-adress: