Sökning: "DIVA"

Visar resultat 1 - 5 av 167168 uppsatser innehållade ordet DIVA.

 1. 1. Tidig algebraundervisning : En studie om vilka matematiska utmaningar lärare möter itidig algebraundervisning och hur de bemöter dessautmaningar i sin undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johan Hammerin; [2017]
  Nyckelord :tidig algebraundervisning; likhetstecknet; bokstävernas roller; uttryck; mönster; kognitiv nivå;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att ta reda på vilka matematiska utmaningar lärare möter i tidig algebraundervisning och hur lärare möter dessa utmaningar i sin undervisning. För att kunna besvara studiens frågeställningar har observationer och intervjuer genomförts. LÄS MER

 2. 2. Från skärm till perception : En studie om påverkan. Relationen mellan nyhetsvåld och oro bland studenter på Jönköping University.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonathan Yngfors; Fredrik Sandkvist; [2017]
  Nyckelord :Kultivationsteorin; nyhetsvåld; oro; misstro;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker relationen mellan konsumtion av nyheter och oro för våldsbrott i Jönköping. Vi utgår från kultivationsteorin som undersöker de långsiktiga effekterna av tv-tittande och som påstår att ju mer tid människor tittar på tv ju mer tenderar dessa att tro på den realitet som porträtteras i tv. LÄS MER

 3. 3. Riktlinjer ur ett UX-perspektiv for design av digitala kommunikationsverktyg

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Ekelund; Millie Gutestam; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”Vi som kyrka får ta slängar av andras fördomar som inte stämmer om oss.” : En kvalitativ intervjustudie rörande likheter och skillnader mellan kyrkans själavård och offentlig ungdomshälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Amanda Olsson; [2017]
  Nyckelord :ungdom; psykisk ohälsa; själavård; psykiatri; kyrka;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har haft som syfte att jämföra likheter och skillnader beträffande inriktning mellan kyrkans själavård och ungdomshälsa/barn-och ungdomspsykiatri. Detta arbete har genomförts med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer som spelats in och analyserats enligt intervjupersonernas livsvärld. LÄS MER

 5. 5. Exploring declarative rule-based probabilistic frameworks for link prediction in Knowledge Graphs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Xiaoxu Gao; [2017]
  Nyckelord :Knowledge Graph; Link Prediction; Probabilistic Soft Logic; Hinge-loss Markov Random Fields; Kunskapsgraf; Länkförutsägelser; Probabilistic Soft Logic; Hinge-loss Markov Random Fields;

  Sammanfattning : En kunskapsgraf lagrar information från webben i form av relationer mellan olika entiteter. En kunskapsgrafs kvalité bestäms av hur komplett den är och dess noggrannhet. Dessvärre har många nuvarande kunskapsgrafer brister i form av saknad fakta och inkorrekt information. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet DIVA.

Din email-adress: