Sökning: "Daniela Foussianis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniela Foussianis.

  1. 1. Intern marknadsföring - från hinder till möjligheter

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Anette Särén; Daniela Foussianis; Helena Nielsen; [2007]
    Nyckelord :intern marknadsföring; intern kommunikation; motivation; empowerment; organisationskultur; organisationsstruktur; monopol och apoteket ab.; Organizational science; Organisationsteori; Social Sciences;

    Sammanfattning : Handledare: Szilvia Gyimothy och Bo Markulf Problem: Apoteket AB har börjat satsa på extern marknadsföring som en förberedelse inför avregleringen av monopolet. Men förutsättningen för att få en framgångsrik extern marknadsföring gentemot kunderna är att företag har en fungerande intern marknadsföring. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Daniela Foussianis.

Din email-adress: