Sökning: "Daniela Maraboli Arenas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniela Maraboli Arenas.

  1. 1. Likabehandling och kränkning i förskolan : Dimensioner av förskollärares och barnskötares tal om diskriminering och kränkning

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Kajsa Fredriksson; Daniela Maraboli Arenas; [2015]
    Nyckelord :Diskriminering; kränkning; förskollärare; barnskötare; förhållningssätt; makt; normer.;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att få en uppfattning kring förskollärarnas och barnskötarnas tolkning kring begreppen kränkande behandling och diskriminering i förskolan. Syftet med undersökningen var då att få förståelse för hur förskollärare och barnskötare uppfattar och definierar dessa begrepp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Daniela Maraboli Arenas.

Din email-adress: