Sökning: "Danmarks ekonomiska historia"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Danmarks ekonomiska historia.

  1. 1. Sjukvårdssystem i förändring - en jämförelse mellan Sverige, Danmark och Norge

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Carolin Ceihagen; [2006]
    Nyckelord :Decentralisering; centralisering; sjukvårdssystem; reformer; offentligt; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Tanken med denna uppsats är att jämföra Sveriges sjukvårdssystem med Danmarks och Norges och analysera om en liknande reform med ökad centralisering, som skett i Norge och som kommer att ske i Danmark, är ett alternativ för Sverige. Alla tre länderna har en historia med decentraliserad, offentligt tillhandahållen sjukvård och vikten läggs vid allas rätt till lika vård. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Danmarks ekonomiska historia.

Din email-adress: