Sökning: "David Svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade orden David Svenska.

 1. 1. Etablering av utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden. Åtgärder för att öka förutsättningar till en anställning för en utlandsfödd på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Wester; Tor Wilson; [2018-08-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien tar upp och diskuterar åtgärder för att etablera utlandsfödda på den svenskaarbetsmarknaden. Initialt diskuteras hur nuvarande åtgärder fungerar och utifrån resultatet av den diskussionen utvecklas studien och behandlar även nya åtgärder. LÄS MER

 2. 2. FN:s Agenda 2030 på Stockholmsbörsen -En studie om hur företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm redovisar FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Alinder; Lina Eliasson; [2018-06-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: De globala FN-målen i Agenda 2030 är världsomspännande mål somsyftar till att uppnå en hållbar global utveckling. Krav ställs från intressenter på att företag skaredovisa vad de gör för att bidra till en hållbar utveckling och FN och svenska regeringen serföretagen som en viktig aktör för att kunna uppfylla målen till år 2030. LÄS MER

 3. 3. Andelsbaserad crowdfunding som finansieringskälla inom IT-sektorn - En kvalitativ studie om andelsbaserad crowfunding bland svenska småföretag inom IT-sektorn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Jallow; Carl-Johan Rudin; [2018-04-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, there is a broad consensus on the importance of small business for employment, growth, competitiveness of the economy. Financing the establishment and growth of smaller companies is therefore a matter of great importance for the economy as well as for our prosperity. LÄS MER

 4. 4. Den Förarlösa Staden : gestaltningsprinciper för eldrivna autonoma fordon - en vision om brunnshögs framtida utveckling

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elias Allouche; David Einarsson; [2018]
  Nyckelord :autonoma fordon; självkörande fordon; förarlösa fordon; automatiserade fordon; eldrivna fordon; automatisering; autonom mobilitet; fysisk planering; proaktiv planering; stadsplanering; trafikplanering; urban miljö; stadsmiljö; gestaltningsprinciper; gestaltningsförslag; mobility management;

  Sammanfattning : ”I could either watch it happen or be a part of it.” - Elon Musk De autonoma fordonens intåg på svenska vägar är ett stundande faktum med utblick mot 2030. LÄS MER

 5. 5. Mäns våld mot kvinnor : en kvalitativ innehållsanalys av hur det formella ansvaret definieras i svenska styrdokument

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sabina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Formellt ansvar; Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relationer; maktrelationer; kvinnojourer; socialtjänstlagen; socialstyrelsen; en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor; mänskliga rättigheter.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie avser att undersöka hur det formella ansvaret är definierat i olika styrdo-kument från statlignivå ner på kommunalnivå när det kommer till frågan om mäns våld mot kvinnor och det sker efter att de blivit utsatta. Studien bygger på en kvalitativ text-analys. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet David Svenska.

Din email-adress: