Sökning: "David-Alexander Lafage"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David-Alexander Lafage.

  1. 1. Finlandssvenskans apokoperade infinitiver i tid och rum

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :David-Alexander Lafage; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna uppsats är en kort sociolingvistisk studie över finlandssvenskadialekter. En variabel, apokoperade infinitiver (bortfall avinfinitivändelse), analyseras utifrån ett allmänt geografiskt samt ettgenerationsbundet perspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet David-Alexander Lafage.

Din email-adress: