Sökning: "Decision making"

Visar resultat 1 - 5 av 3055 uppsatser innehållade orden Decision making.

 1. 1. Dialog om dialogen – En studie om medborgarnas inställning till att delta i kommunal medborgardialog

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hillevi Hultgren Vicsai; Camilla Linderoth; [2017-06-22]
  Nyckelord :medborgare; medborgardialog; inställning; insyn; inflytande; medverkande; kommun; kommunala projekt; citizen; citizen dialog; attitude; insight; impact; contribute; municipality; municipal projects;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom explorativ ansats fånga hur medborgarnas inställning till att delta i en kommunal medborgardialog ter sig, och vad inställningen eventuellt kan ge för effekter för verktyget medborgardialog som demokratisk funktion. Teori: Studien kommer att föra en teoretisk diskurs som bygger på tidigare forskning om medborgardialog som demokratiskt verktyg. LÄS MER

 2. 2. Public Procurement and the Public-Private Value Conflict - A research model creating study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Christoffer Matshede; [2017-06-22]
  Nyckelord :Public procurement; Contract documents; Public; Private; Value conflict; Value foundation; Research model; Hands-on employees; Public transport; Vignettes;

  Sammanfattning : Through public procurement, public services are oftentimes supplied by firms from the private sector. Theory states that public and private firms stand on conflicting value foundations following differences in ownership, funding and control. The public ethos is typically based on social values and the private ethos is increasingly economic. LÄS MER

 3. 3. Besvärsrättsinstitutet för detaljplan, mellan politik och juridik -En studie av Plan- och bygglagen utifrån demokrati- och ekonomivärden, samt jurdifiering.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Rasmus Ahlgren; [2017-06-22]
  Nyckelord :Appeals rights; Juridification; Democratic values; Economic values; Spatial planning; Right to appeal; Swedish planning- and building act; Public and private interests;

  Sammanfattning : This master thesis examines appeals rights throughout the history of the Swedishplanning- and building act, starting in 1979 and up until 2017. The act is studied using a theoretical analysis tool consisting of Lennart Lundquist´s democratic values, economic values and Berry Tholens liberal and republican traditions. LÄS MER

 4. 4. Ett sociotopkarteringsarbete i Länghem – En studie i hur invånarna använder och värderar grönytor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Emma Persson; Marcus Larsson; [2017-06-20]
  Nyckelord :Sociotop; Tillgänglighet; Plats; Platskänsla; Kartering; GIS; Grönområden; Medborgardeltagande; Länghem;

  Sammanfattning : This essay examines how the inhabitants in the village of Länghem in the Tranemo municipality uses and valuates green areas. The municipality of Tranemo is currently working on a in depth comprehensive plan for Länghem and is therefore in need of a sociotope map that will be used in the future as a base for decision making. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans utsatthet av hot och våld i den psykiatriska heldygnsvården – en kvalitativ studie

  Magister-uppsats,

  Författare :Hermela Melke; Margarita Westersund; [2017-06-14]
  Nyckelord :Sjuksköterskors upplevelser; hot; våld; psykiatrisk heldygnsvård; psykos; beroende; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Assaults on nurses within the psychiatric care is a global problem. Threats and violence constitute a health hazard for both personal and patients. Studies show that nurses feel badly as a result after they have been exposed to threats and violence in their work. Studies show even that they may suffer by fear, anxiety, insomnia etc. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Decision making.

Din email-adress: