Sökning: "Decision making"

Visar resultat 1 - 5 av 2898 uppsatser innehållade orden Decision making.

 1. 1. "SOLIDARITY" Difficulties and opportunities in Poland's market development

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Georgia Hanna Padovan; [2017-01-11]
  Nyckelord : Solidarity ; neo-corporatism; liberalism; social security; government; tripartism; labor market; social dialogue;

  Sammanfattning : This thesis aims to explain the trade union ”Solidarity’s” approach issues related to social security for employees, and if the principles of neo-corporatism and liberalism can indicate why there are difficulties in policy making in the polish labor market. By looking at how ”Solidarity” is approaching these issues, I aim to provide some valuable insights on the complexity of decision-making on labor market policies in Poland. LÄS MER

 2. 2. Klämd mellan barken och veden : En studie om mellanchefers befogenheter för beslutsfattande i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jenny Moberg; Linnéa Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Middle managers; middle management; authority; decision making; Mellanchef; befogenhet; auktoritet; beslutsfattande; makt;

  Sammanfattning : Många människor delar uppfattningen om att mellanchefsrollen kan vara problematisk då den är positionerad i organisationens mitt, klämd mellan ledningen och medarbetarna. Att ansvar och befogenheter bör befinna sig i jämvikt och inkluderas i chefsroller är även något som de flesta håller med om, men som vår studie förtydligar så är det dessvärre inte alltid fallet i verkligheten. LÄS MER

 3. 3. Storleksexpansion av lantbruksföretag genom sidoarrende : beaktade faktorer i beslutsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Torgny Pettersson; [2017]
  Nyckelord :arrende; beslutsprocess; företagsutveckling; heltidslantbruk; sidorarrende; storleksexpansion;

  Sammanfattning : The numbers of full time farmers that cultivate in excess of 100 hectares increase steadily. At the same time the number of famers is decreasing and the farms grow larger. This result in a redistribution of the arable land and causes the share of land as well as average farm size farmed by full time famers to increase. LÄS MER

 4. 4. Delat beslutsfattande viktigt för minskad stress hos omvårdnadspersonal inom hemtjänst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Axel Kornfält; Tobias Håkansson; [2017]
  Nyckelord :självförmåga; delat beslutsfattande; self-efficacy; stress; psykosocial arbetsmiljö; undersköterskor; vårdbiträden; omvårdnad; äldreomsorg; shared decision making; work environment; direct care workers; nursing; elderly care; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det finns en komplex sammansättning faktorer som anses vara skydds- respektive riskfaktorer för stress på arbetsplatsen. Studiens syfte var att undersöka faktorer i arbetsmiljön som kan tänkas påverka psykosocialt arbetsklimat; stress, självförmåga och delat beslutsfattande. LÄS MER

 5. 5. The tweeting machine – CNC-PLC interface

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Roa Eliwi; Sheima Eliwi; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The development and use of computerized machining tools and equipment within the manufacturing area has opened the door to an abundance of data. But, there is a need to structure the data, make it generic and accessible and define ways of communication in order to maximize the benefits of its utilization. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Decision making.

Din email-adress: