Sökning: "Delaktighet betydelse"

Visar resultat 1 - 5 av 909 uppsatser innehållade orden Delaktighet betydelse.

 1. 1. Komplex och väsentlig kunskap – sjuksköterskans perspektiv på cancersmärta

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emmelina Karlsson; Emilia Zetterström; [2018-02-05]
  Nyckelord :pain; cancer pain; palliative care; nurse perceptions;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärtbedömning och att hantera smärta kan ses som komplext och hör till en utavsjuksköterskans huvuduppgifter. Smärta hos cancerpatienter är oerhört vanligt och det ärviktigt som sjuksköterska att kunna bemöta och behandla dessa patienter på ett optimalt sätt. LÄS MER

 2. 2. ATT NÄRA SIN RELATION TILL HOPPET. Uttryck för hopp hos bloggande ungdomar med kronisk sjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annelie Hedin; Oskar Nyman; [2018-01-25]
  Nyckelord :kronisk sjukdom; ungdomar; hopp; blogg; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera forskare har bidragit till förståelsen av hopp, men fenomenet skulle kunnabreddas genom studier på ungdomars egna texter. Kronisk sjukdoms påverkan på tillvaronsamt transitioner ungdomar genomgår gör ungdomar med kronisk sjukdom till en viktigpatientgrupp att forska på. LÄS MER

 3. 3. Extra anpassningar för elever som läser enligt särskolans kursplan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Charlotte Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; extra anpassningar; integrering; sammanhållen klass; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Som elev mottagen i särskolan kan du ha integrerad skolgång i grundskolan eller gå i sammanhållen klass. Extra anpassningar är ett stöd som ska ges inom ramen för den ordinarie undervisningen för att en elev ska kunna nå de lägst ställda kunskapskraven i ett ämne. Det står i Skollagen och gäller för elever i alla skolformer. LÄS MER

 4. 4. "Det som är viktigast för mig det är att lyssna" : Chefers och medarbetares erfarenheter av det goda ledarskapet – en kvalitativ studie av de relationella aspekternas betydelse

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marcus Sigalit; [2018]
  Nyckelord :relation; ledarskap; relationellt ledarskap; kvalitativ forskningsintervju; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka relationella aspekter chefer och medarbetare lyfter fram för ett gott ledarskap. De senaste åren har relationernas betydelse för ledarskapet uppmärksammat mer och mer utifrån ett tidigare fokus på ledares egenskaper, stilar eller beteenden. LÄS MER

 5. 5. På fritidshemmet finns en önskelåda. Där ska jag önska att vi får läsa e-ljudböcker. : En studie av elevers upplevelser kring e-ljudbok som alternativ till läsning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Yvonne Petersson; [2018]
  Nyckelord :e-ljudbok; ljudbok; e-bok; läslust; läsupplevelser;

  Sammanfattning : I studiens nulägesanalys framgick av en föreläsare som berättade att allt för många ungdomar lämnar grundskolan med läs-och skrivsvårigheter. Föreläsaren hade genom sitt arbete på behandlingshem träffat flera ungdomar som inte kan läsa och skriva och menade att detta har betydelse för ungdomarnas självkänsla och självbild. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Delaktighet betydelse.

Din email-adress: