Sökning: "Delinquency"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet Delinquency.

 1. 1. "Att inte göra något är kärlekslöst" : Om polisens preventiva arbete med ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Stephaie Sternlo; Anya Öst; [2018]
  Nyckelord :Police; prevention; youth crime; juvenile delinquency; juveniles; prevention strategies; police work; Polis; prevention; ungdomskriminalitet; ungdomar; polisarbete; förebyggande;

  Sammanfattning : The current study focuses on how the police work to efficiently and effectively prevent juvenile delinquency and how they experience their work with criminal youth. As well as how the police experiences the work effectiveness. LÄS MER

 2. 2. Snabbförfaranden eller ungdomsdomstolar : Kan snabbförfaranden leda till minskad ungdomsbrottslighet eller är Sverige i behov av ungdomsdomstolar?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amanda Friberg; [2018]
  Nyckelord :Criminal law; juvenile delinquency; young offenders; Straffrätt; ungdomsbrottslighet; unga lagöverträdare;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare särbehandlas i den svenska straffrätten på grund av den allmänna insikten om att en ung människa är omogen och inne i en utvecklingsfas. Unga har förstärkta rättigheter i lagföringsprocessen och är en särskild målgrupp som samhället samt rättsväsendet måste ta ett stort ansvar för. LÄS MER

 3. 3. Medling vid brott, en bortglömd samhällslösning för ungdomskriminalitet? : En integrativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lars-Magnus Detthoff; Helena Hellqvist; [2018]
  Nyckelord :reparativ rättvisa; medling vid brott; unga lagöverträdare; brottsoffer; medlare;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie har befintlig forskning kring medling vid brott för unga gärningspersoner och deras offer sammanställts. Eftersom metoden används i allt mindre omfattning trots att medling är en lagstadgad kommunal skyldighet var vårt syfte med studien att undersöka huruvida lagstiftarens intentioner med metoden om att gynna bägge parter uppfylls, och i sådant fall på vilket sätt. LÄS MER

 4. 4. Fältassistenters uppsökande och förebyggande arbete : En kvalitativ studie om hur fältassistenter arbetar med förebyggande socialt arbete för att motverka ungdomskriminalitet i utsatta bostadsområden.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Suada Zeka; [2018]
  Nyckelord :Fältassistenter;

  Sammanfattning : Abstract According to the Social Services Act, SFS (2001: 453), field work is to be used as a method of preventive social work. The purpose of this study was to investigate how field assistants work with preventive social work to combat juvenile delinquency in exposed residential areas in the Stockholm region. LÄS MER

 5. 5. Vad får ungdomar att begå brott? : Undersökning om samband mellan Ungdomsbrottslighet och Personlighetsdrag, Familjerelationer, Vänners brottsliga beteende, bostadsområde och kön

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Anna Karlsson; Charlotte Lindén; [2018]
  Nyckelord :juvenile delinquency; personality traits; JTCI; temperament; character; family relations; friend s criminal behavior; friends criminal behavior; residential area; gender; Ungdomsbrottslighet; personlighetsdrag; JTCI; Temperament; karaktär; familjerelationer; vänners brottslighet; vänners brottsliga beteende; bostadsområde; kön;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottslighet är ett utbrett problem i världen och inte minst i Sverige. I denna studie undersöktes förekomsten av ungdomsbrottslighet och i vilken grad personlighet (Cloningers biopsykosociala modell för unga), familjeförhållanden och vänners brottsliga beteende relaterar till detta. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Delinquency.

Din email-adress: