Sökning: "Demeter"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Demeter.

 1. 1. Är det lönsamt med Lean : en studie om sambandet mellan Lean och upplevd lönsamhet på svenska gårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Linus Nilsson; David Persson; [2018]
  Nyckelord :Lean; lönsamhet; identitet; lantbruk; Lean lantbruk; TPS; Toyota Production System;

  Sammanfattning : Många av de svenska lantbruksföretagarna anser att deras lönsamhet är dålig (Swedbank och sparbankerna och LRF Konsult, 2015) Lean har funnits under en lång tid och bidragit med att öka konkurrenskraften i företag inom tillverkning och tjänstesektorn samt att några betydelsefulla nyckeltal påverkas positivt (Losonci & Demeter, 2013). Lean har även visat sig ge bättre resultat på fem av tio nyckeltal på svenska gårdar som aktivt arbetat med att implementera Lean (Andersson et al, 2016). LÄS MER

 2. 2. RT-Bench, Improved Understanding of Application Performance with Memory Storage

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Zsolt Demeter; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : By implementing efficient and smart schedulers in our software systems with multiple threads we can make applications run faster and much more efficiently. There is however a lot of caution when adopting and implementing scheduling algorithms, like limited preemptive scheduling or PD2, due to the uncertainty they may cause on advanced and complex systems. LÄS MER

 3. 3. ”The truth about Persephone”: Kvinnligt identitetsuttryck i mytisk poesi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Edda Ahrent; [2017]
  Nyckelord :Persephone; Demeter; Persefone; grekisk mytologi; poesi; mytisk poesi; Homeros; Hades; Jungians psykologi; Jung; Simone de Beauvoir; Christine Downing; samtida poesi; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Kvinnans förhållande till sitt eget mytiska arv är ett komplicerat sådant, som Beauvoir förklarar: ”representation of the world, like the world itself, is the work of men; they describe it from their point of view, which they confuse with absolute truth.” Alienation från sin egen historia har lett till en lång tradition av kvinnliga författare som tacklas med sitt mytiska arv för att försöka hitta, bland kvinnliga representationer som sällan är mer än döttrar, fruar och våldtäktsoffer, sin egen röst. LÄS MER

 4. 4. Las diosas de Lucía Extebarría : Un análisis de los arquetipos en Amor, curiosidad, prozac y dudas

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Catarina Barrameda; [2015]
  Nyckelord :arquetipos; mitología griega; personajes literarios; feminismo;

  Sammanfattning : Jean Shinoda Bolen har utarbetat en psykoanalytisk teori om de kvinnliga arketyperna där varje arketyp har sin grund i en av sju grekiska gudinnor; Afrodita, Artemisa, Atenea, Deméter, Hera, Hestia och Perséfone. Med denna teori som utgångspunkt har de litterära karaktärerna i Lucía Etxebarrías roman Amor, curiosidad, prozac y dudas analyserats. LÄS MER

 5. 5. Context aware voice user interface

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Demeter Nora; [2014]
  Nyckelord :voice commands; voice user interface; mobile user interface; interaction design; phenomenology; natural language interface; context awareness;

  Sammanfattning : In this thesis I address the topic of a non-visual approach for interaction on mobile, as an alternative to their existing visual displays in situations where hands free usage of the device is preferred. The current technology will be examined through existing work with special attention to its limitations, which user groups are currently using any sort of speech recognition or voice command functions and look at in which scenarios are these the most used and most desired. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Demeter.

Din email-adress: