Sökning: "Denise Forssén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Denise Forssén.

  1. 1. SVENSKA PENSIONSFONDERS PRESTATION - En jämförelse mellan hållbara och traditionella fonder

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Denise Forssén; Therese Johansson; [2017-06-02]
    Nyckelord :Negativa externaliteter; SRI; Morningstar; prestationsmått och hållbarhet;

    Sammanfattning : Inledning: Omvärlden påverkas idag både av sociala och globala miljöutmaningar. Att fokusera på vinstmaximering är inte längre det enda målet för en verksamhet. Det handlar numera också om att skapa ett mervärde. Denna utveckling har lett till en kraftig utveckling av hållbarhetsfrågor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Denise Forssén.

Din email-adress: