Sökning: "Dennis Sako"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dennis Sako.

  1. 1. Rätten till marken. Vad finns under ytan?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Dennis Sako; [2018-06-26]
    Nyckelord :Platskänsla; rätten till mark; hållbarhet; utveckling; rättigheter;

    Sammanfattning : Till följd av en omfattande ekonomisk tillväxt i framför allt Kina och Indien så har efterfrågan på metaller och mineraler ökat kraftigt på senare år. För svensk gruv – och mineralnäring som under decennier erfarit en distinkt nedgång har utvecklingen satt igång en extensiv tillväxt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Dennis Sako.

Din email-adress: