Sökning: "Department of Agriculture"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden Department of Agriculture.

 1. 1. Icke-destruktiva mätningar av fröers fuktinnehåll för att avgöra minimumtorktiden för fröer som ska långtidbevaras

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :David Nimblad Svensson; [2018]
  Nyckelord :ERH; EMC; fuktinnehåll; frö; långtidsbevaring; genbank; torkningskurvor; hygrometer;

  Sammanfattning : För långtidsbevarandet av fröer har fuktinnehållet stor betydelse. Hos genbanker är mängden frö ofta begränsat vilket gör att en icke-destruktiv metod är önskvärd. En sådan metod utnyttjar att fröers fuktinnehåll förändras utefter vad luftfuktigheten är i den omgivande miljön. LÄS MER

 2. 2. Hur odlare genom odlingsåtgärder kan påverka mikrolivet i jorden : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Maria Olsson; [2018]
  Nyckelord :mikroorganismer; mikrober; bakterier; svampar; gynna; nytta; odling; marktäckning; plöjning; organiskt material;

  Sammanfattning : Jordens mikroliv har visat sig vara känsligt för de störningar som människan orsakar vid brukning av jorden. Ett rikt mikroliv är viktigt för jordens funktionalitet och antalet mikroorganismer kan ses som en indikator för jordens hälsa och kvalitet. LÄS MER

 3. 3. Stölder på lantbruk : hur man förebygger dem

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marcus Idoffsson; Magnus Jönsson; [2017]
  Nyckelord :stöld; lantbruksstölder; stöldprevention; stöldförebyggande åtgärder; låsklasser; skyddsklasser; larmklasser;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har stöldernas värde på lantbruken ökat. 2016 stals det för över 10 miljoner kronor och för några år sedan skulle ingen tro att växtskyddsmedel skulle bli det som stjäls till högst värde. LÄS MER

 4. 4. Expanding the grain legume food production in Southern Sweden : qualitative insights from producers and representatives from the food industry

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Camilla Olsson; [2017]
  Nyckelord :agroecology; cropping systems; cultivation; food; industry; legume; processing; interview;

  Sammanfattning : The success of modern agriculture has so far primarily been assessed by productivity and economic returns, and not on nutritional value or on the ecosystem services provided besides food and fiber. Despite their high nutritional value, environmental benefits, and economic advantages for the farmer, legume crops are grown on less than 2 % of the arable land in Europe. LÄS MER

 5. 5. Facing a new pest : the case of the invasive fruit fly Drosophila suzukii in southern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emilia Mühlhäuser; [2017]
  Nyckelord :Drosophila suzukii; soft fruits and berries; Sweden; Skåne; Integrated Pest Management; SPLAT; Hanseniaspora uvarum; systems approach; Participatory Action Research;

  Sammanfattning : In an increasingly globalized food system, pests move easily together with food products and can cause significant damage in their new ranges. The problem is aggravated by climate change, enabling pest survival in previously uninhabitable areas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Department of Agriculture.

Din email-adress: