Sökning: "Department of Agriculture"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden Department of Agriculture.

 1. 1. Vaccination som bekämpningsverktyg vid mjältbrandsutbrottet sommaren 2016

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emmy Johansson; [2018]
  Nyckelord :mjältbrand; epizootiutbrott; bekämpningsarbete; vaccin; vaccination;

  Sammanfattning : Mjältbrand är en sjukdom som finns i stora delar av världen och drabbar idisslare hårt. Bekämpningsarbetet försvåras genom att den orsakande bakterien, B. anthracis, kan bilda sporer med lång överlevnadstid. Den främsta smittvägen är per oralt via sporer. LÄS MER

 2. 2. Hype, hot eller möjlighet? : en analys av blockkedjeteknik för livsmedelskedjan och dess potentiella inverkan på svenska primärproducenter.

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emilie Åberg; [2018]
  Nyckelord :distributed ledger; tangle; IoT; IOTA; farmer; Agtech;

  Sammanfattning : Livsmedelskedjorna blir allt mer komplexa och matfusk och kontaminerade livsmedel orsakar sjukdomar, ekonomiska förluster och påverkar kundernas förtroende för livsmedelsindustrin negativt. Blockkedjebaserade lösningar för ökad spårbarhet och transparens är en ny, mycket omtalad teknologi. LÄS MER

 3. 3. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulär mykorrhiza : två möjliga faktorer i strävan mot ett hållbart fosfornyttjande?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karl-Johan Fabo; [2018]
  Nyckelord :mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza; fosfor; fosforbrist; växtnäring; kretsloppsprodukter; restprodukter; tungmetaller; organiska föroreningar;

  Sammanfattning : Låg förekomst av växttillgänglig fosfor är en begränsande faktor för grödors tillväxt på många odlingsmarker. Under det senaste århundrandet har odlare i allt högre utsträckning kommit att använda mineralgödsel för att kunna erhålla tillräckligt stora skördar. LÄS MER

 4. 4. Lean i lantbruksföretag : hur arbetar lantbrukare med lean?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Richard Eriksson; [2018]
  Nyckelord :lean; implementering; lantbruk; lantbrukare; lantbruksföretag;

  Sammanfattning : Lean är en företagsfilosofi som härstammar från Toyota och deras Toyota Production System (TPS) som grundades efter andra världskriget. Lean har utvecklats genom åren och det har gjort att begreppet blivit diffust och svårt att beskriva, men kan i korthet sägas gå ut på att minimera slöserier i produktionsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Träflis som jordförbättring : Effekt, användning, och metod

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Solveig Lokøen Knudsen; [2018]
  Nyckelord :woodchip; compost; ramial chipped wood; soil amendment; soil organic matter;

  Sammanfattning : En intensifiering av jordbruket kan hota bördigheten i många jordar och ger ett behov för åtgärder som kan förbättra den långsiktiga bördigheten på ett effektivt sätt. Jordförbättring vid tillföring av organiskt material har visats ge flera positiva effekter på jordens fysiska, biologiska och kemiska egenskaper. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Department of Agriculture.

Din email-adress: