Sökning: "Department of Agriculture"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade orden Department of Agriculture.

 1. 1. Icke-destruktiva mätningar av fröers fuktinnehåll för att avgöra minimumtorktiden för fröer som ska långtidbevaras

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :David Nimblad Svensson; [2018]
  Nyckelord :ERH; EMC; fuktinnehåll; frö; långtidsbevaring; genbank; torkningskurvor; hygrometer;

  Sammanfattning : För långtidsbevarandet av fröer har fuktinnehållet stor betydelse. Hos genbanker är mängden frö ofta begränsat vilket gör att en icke-destruktiv metod är önskvärd. En sådan metod utnyttjar att fröers fuktinnehåll förändras utefter vad luftfuktigheten är i den omgivande miljön. LÄS MER

 2. 2. Stölder på lantbruk : hur man förebygger dem

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marcus Idoffsson; Magnus Jönsson; [2017]
  Nyckelord :stöld; lantbruksstölder; stöldprevention; stöldförebyggande åtgärder; låsklasser; skyddsklasser; larmklasser;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har stöldernas värde på lantbruken ökat. 2016 stals det för över 10 miljoner kronor och för några år sedan skulle ingen tro att växtskyddsmedel skulle bli det som stjäls till högst värde. LÄS MER

 3. 3. Expanding the grain legume food production in Southern Sweden : qualitative insights from producers and representatives from the food industry

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Camilla Olsson; [2017]
  Nyckelord :agroecology; cropping systems; cultivation; food; industry; legume; processing; interview;

  Sammanfattning : The success of modern agriculture has so far primarily been assessed by productivity and economic returns, and not on nutritional value or on the ecosystem services provided besides food and fiber. Despite their high nutritional value, environmental benefits, and economic advantages for the farmer, legume crops are grown on less than 2 % of the arable land in Europe. LÄS MER

 4. 4. Zero Waste within the food sector and an evaluation of the package-free distribution of two different food products

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Vilhelm Sjölund; [2017]
  Nyckelord :zero waste; package free; life cycle assessment; food waste; oats; rapeseed oil; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study investigates the zero-waste concept applied to the food industry, and how the environmental impact differs between a package-free scenario found at a specialised Danish retail-store and a conventional scenario, using two reference products typically found in normal retail stores in Sweden. In the Danish store, the oats are sold in gravity dispensers, and the rapeseed oil is sold in glass bottles intended to be brought back to the store by the consumer to be cleaned and reused. LÄS MER

 5. 5. Till- och bortförsel av fosfor i vallodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Petter Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :vall; fosfor; organisk gödsel; stallgödsel; läckage; fosforläckage; fosforrestriktioner;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta upp de problem som finns med de fosforrestriktioner som finns i samband med organisk gödsling i vallodling. Idén till arbetet kom från rådgivarna på Växa i Halland som har upplevt att flera av deras kunder har problem med att uppfylla fosforrestriktionerna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Department of Agriculture.

Din email-adress: