Sökning: "Deposit rate modeling"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Deposit rate modeling.

 1. 1. Modeling Deposit Rates of Non-Maturity Deposits

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Andreas Kördel; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The modeling of non-maturity deposits is a topic that is highlyimportant to many banks because of the large amount of funding that comes fromthese products. It is also a topic that currently is in the focus oflegislators. Although a non-maturity deposit may seem to be a trivial product,it has several characteristics that make it rather complex. LÄS MER

 2. 2. A framework for modeling the liquidity and interest rate risk of demand deposits

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Peter Henningsson; Christina Skoglund; [2016]
  Nyckelord :Non-maturing liabilities; Liquidity risk; Interest rate risk; Vasicek short rate model; Deposit volume modeling; Deposit rate modeling; Valuation of demand deposits;

  Sammanfattning : The objective of this report is to carry out a pre-study and develop a framework for how the liquidity and interest rate risk of a bank's demand deposits can be modeled. This is done by first calibrating a Vasicek short rate model and then deriving models for the bank's deposit volume and deposit rate using multiple regression. LÄS MER

 3. 3. Demand Deposits : Valuation and Interest Rate Risk Management

  Master-uppsats, KTH/Entreprenörskap och Innovation; KTH/Entreprenörskap och Innovation

  Författare :Yang Lu; Kevin Visvanathar; [2015]
  Nyckelord :demand deposits; interest rate risk; market interest rate; stochastic simulation; avistakonton; ranterisk; marknadsranta; stokastisk simulering; nuvarde; replikerande;

  Sammanfattning : In the aftermath of the financial crisis of 2008, regulatory authorities have implemented stricter policies to ensure more prudent risk management practices among banks. Despite the growing importance of demand deposits for banks, no policies for how to adequately account for the inherent interest rate risk have been introduced. LÄS MER

 4. 4. Modellering av byggnaders skyddskoefficienter vid utsläpp av radioaktiva ämnen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malin Nordqvist; [2013]
  Nyckelord :Indoor aerosol; ventilation in buildings; model simulations; protection coefficients; inhalation dose; Aerosolkoncentration inomhus; ventilation; modellering; skyddsfaktor; inhalationsdos;

  Sammanfattning : I händelse av ett radioaktivt utsläpp är det viktigt att ha bra beredskap med skyddsåtgärder som bidrarmed det bästa skyddet för den utsatta delen av befolkningen. Direkt efter ett utsläpp utgör exponering viainandning det största problemet eftersom partiklar och gaser ännu inte hunnit deponerats på mark, imoln och så vidare. LÄS MER

 5. 5. Modeling non-maturing liabilities

  Magister-uppsats, KTH/Matematik (Inst.)

  Författare :Helena von Feilitzen; [2011]
  Nyckelord :DIVA; publicering; examensarbete; uppsats;

  Sammanfattning : Non‐maturing liabilities, such as savings accounts, lack both predetermined maturity and reset dates due to the fact that the depositor is free to withdraw funds at any time and that the depository institution is free to change the rate. These attributes complicate the risk management of such products and no standardized solution exists. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Deposit rate modeling.

Din email-adress: