Sökning: "Depth"

Visar resultat 16 - 20 av 3862 uppsatser innehållade ordet Depth.

 1. 16. Icke-finansiella belöningar : Icke-finansiella belöningars påverkan på medarbetares arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emma Godin; Ida Knutsson; [2018]
  Nyckelord :Reward system; non-financial reward; motivation; job-satisfaction; Belöningssystem; icke-finansiella belöningar; motivation; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Tidigare forskning tyder på att det är viktigt med icke-finansiella belöningar för att uppnå inre motivation och arbetstillfredsställelse hos medarbetare. Syftet med denna studie är att skapa förståelse för om medarbetares arbetstillfredsställelse påverkas av icke-finansiella belöningar med avseende på karriärutveckling och flexibelt arbete. LÄS MER

 2. 17. Görandets rationaliteter. : En kvalitativ studie i vilka rationaliteter som ligger till grund för det politiska handlandet.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Märtha Westerholm; [2018]
  Nyckelord :bottom-up approach; social policy; integration studies; rationalities; bottom-up perspektiv; socialpolitik; integrationsstudier; rationaliteter;

  Sammanfattning : This bottom-up study argue that making of social politics occurs in the meeting between the citizen and the representative of state. In order to generate a deeper understanding of the production of politics, the aim of this study was to identify expressed motivators and arguments in relation to a specific policy, which would unveil the underlying rationalities of actions taken by the specific actors. LÄS MER

 3. 18. Hur sjuksköterskan inom palliativ vård kan stödja patienter och närstående i förlusten av en anknytningsperson : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Fanny Månsson; Emma Rischka Hultqvist; [2018]
  Nyckelord :Attachment figure; nurse; nursing care activities; patient; relative; literature review; Anknytningsperson; sjuksköterska; omvårdnadsåtgärd; patient; närstående; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund : Inom omvårdnad ska människan ses ur ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskans ansvar är inte bara att ge patienten omvårdnad, utan också att inkludera nära närstående. Enligt anknytningsteorin behöver varje person känna trygghet från varandra. LÄS MER

 4. 19. Individers upplevelser av utmattningssyndrom och utmattningsdepression : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Hanna Thour; Sophie Hansevi; Erica Svensson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under tidsperioden 2010-2015 har diagnoser vilka kategoriseras som anpassningsstörningar och stressreaktioner, där utmattningssyndrom ingår, ökat med 119%. Tidigare forskning har relaterat utmattning till både faktorer i arbetslivet och privatlivet. LÄS MER

 5. 20. Han, Hon, Hen : Hur kan attityderna till och användningen av hen förstås i det svenska språket och samhället?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lisa Enberg; [2018]
  Nyckelord :Ze; gender neutral pronoun; language use; linguistic change; gender categories; Hen; könsneutralt pronomen; språkanvändning; språklig förändring; könskategorier;

  Sammanfattning : Two categories of sex are considered to not be enough and the use of a masculine pronoun in cases where gender is unknown is said to increase the gaps instead of bringing them together when it comes to gender equality. In 2015, the new word ze (in swedish: hen) was added to the Swedish Academic Glossary and since then the opinions regarding the linguistic change have gone apart. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Depth.

Din email-adress: