Sökning: "Design thinking"

Visar resultat 1 - 5 av 377 uppsatser innehållade orden Design thinking.

 1. 1. SERVICE DEVELOPMENT IN A LARGE MANUFACTURING FIRM; A qualitative study of how the NBCS team at Volvo Cars can work with service development from a perspective of user-oriented approaches

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sara Liljenström; Tilda Wikner; [2017-09-14]
  Nyckelord :Servitization; Service development; User-oriented approaches; Lean start-up; Design thinking; Lean service creation; Service development process;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. EDUCATION EQUITY IN SWEDISH COMPULSORY SCHOOL Effects of student background, personal and school characteristics on their academic achievement in PISA 2015

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Xing Yang; [2017-08-23]
  Nyckelord :Education equity; achievement; PISA 2015; personal and school characteristics;

  Sammanfattning : Aim:In order to explore the Swedish compulsory school equity issues, the Programme for International Student Assessment (PISA) Swedish data 2015 in terms of student background, student and school characteristics factors are applied in the study.Theory:The input-process-outcome (IPO) model is applied in this thesis as my theoretical framework since it is widely applied in educational effectiveness research (EER) to lead the selection of variables and specification of statistical models. LÄS MER

 3. 3. Jämförelseanalys på minst 5 olika installationslösningar på småhus (byggnad ca 120 kvm)

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nebi Yilmaz; Burak Vural; [2017]
  Nyckelord :Customer; installations; price; issues; solutions; Byggproduktion; installation; pris; lösning; jämförelse;

  Sammanfattning : När det gäller val av installation så har man väldigt svårt att välja rätt. Bland annat för att det finns många lösningar att välja emellan samtidigt som man tänker på vilken som passar bäst. LÄS MER

 4. 4. Involverande Platsgestaltning : En studie i ett bostadsområde i Sätra, Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Per Jensfelt; [2017]
  Nyckelord :community design; participative design; design thinking; Sätra; Gävle; integration; hållbarhet; involvering; medborgare; platsidentitet; miljonprogram; workshop; platsgestaltning;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om att utforma en mötesplats för aktivitet i ett utvalt område i stadsdelen Sätra, Gävle. Som metod används participativa designmetoder som handlar om att involvera människor så mycket som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Virtuella landskap : en diskussion om VR‐modellen som representationsform i planering och gestaltning av framtida landskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marcus Ekström; [2017]
  Nyckelord :inneslutande virtuell verklighet; visualisering; kommunikation; flerdimensionalitet; modell; planering och gestaltning;

  Sammanfattning : Den inneslutande virtuella verkligheten, en digital värld utan fysiska begränsningar, har utgjort kärnan i denna uppsats då VR-modellens plats som representationsmetod i landskapsarkitektur har diskuterats. Diskussionen behandlar även visualisering, en av de mer traditionella representationsmetoderna, som tar form genom skisser, sektioner, planer, perspektiv och modeller. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Design thinking.

Din email-adress: