Sökning: "Design thinking"

Visar resultat 1 - 5 av 407 uppsatser innehållade orden Design thinking.

 1. 1. "The Dance of Branding, Innovation and Design Thinking" A qualitative study exploring how Design Thinking can contribute to Brand Management

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carolina Agersborg; Jenny Lermander; [2018-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Safety in public space : Exploring solutions around Tensta Centrum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Maximilian Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Safety; Public space; People;

  Sammanfattning : Public transport is widely used in Stockholm which means that the flow of people in the open spaces close to public transport nodes will always exist. Public safety is a social factor that are important for social sustainability and for people spending time in open spaces. LÄS MER

 3. 3. #selfie : A self-reflective venture into the realms of Instagram

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Johanna Meier; [2018]
  Nyckelord :Instagram; autoethnography; collaborative research; illustration;

  Sammanfattning : The autoethnographic research project #selfie investigates the effects of the social media platform Instagram on the well-being of users aged 15–28 years. It focuses on the physical, psychological and psychosocial aspects of this user group’s behaviours, thoughts, and feelings. LÄS MER

 4. 4. Platform Thinking: Considerations for establishing third-party developer-centric ecosystems

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sylvia Karanja; Björn Arvesen; [2018]
  Nyckelord :platform business models; boundary resources; third-party developers; platform governance; developer marketing; external innovators; lean communication; complementors; integrators; organizational identity; Social Sciences;

  Sammanfattning : There has been a dramatic growth in organizations aiming to leverage the power of platform business models and capture the vast amounts of value stemming from external innovation. Thus, actors are required to open up their innovation processes to third-party developers, and make sure these external resources are incentivized to both enter and remain in the ecosystem. LÄS MER

 5. 5. Cirkulär ekonomi integrerad i affärsmodellen : en fallstudie av industriföretaget Dustcontrol AB

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ellinor Berg; Lovisa Larsson; Karolina Svensson; [2018]
  Nyckelord :affärsmodell; cirkulär ekonomi; integrering; miljöarbete; små- och medelstora företag;

  Sammanfattning : Världen över råder en diskussion kring den globala resurshanteringen och dess påföljder, då jordens resurser förbrukas allt snabbare. Majoriteten av företagen har idag ett linjärt synsätt i sin affärsmodell, vilket innebär att de inte tar hänsyn till vad som händer med produkten efter slutkonsumtion. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Design thinking.

Din email-adress: