Sökning: "Desiree Berglund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Desiree Berglund.

  1. 1. Funktionella magtarmsymtom och nervösa besvär. Förekomst, samband och könsskillnader. : En kvantitativ studie

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Desirée Berglund; Sofie Dufva; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka i vilken utsträckning magtarmsymtom förekommer hos könen med funktionella magtarm sjukdomar (FGID). Syftet var även att undersöka om det fanns någon könsskillnad hos deltagarna som upplevde sig vara oroliga/spända samt ha nervösa besvär, och om samband kunde hittas mellan olika magtarmsymtom och dessa två grupper. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Desiree Berglund.

Din email-adress: