Sökning: "DiVA roos"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden DiVA roos.

 1. 1. Är svensk utbetalningspolitik unik? : en studie av Stockholmsbörsen år 2000-2015

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Roos; Emma Sandgren; [2017]
  Nyckelord :Payout policy; corporations; dividends; open market stock repurchases; Stockholm Stock Exchange SSE ; total payout; payout ratio; Utbetalningspolitik; företag; utdelning; återköp; Stockholmsbörsen; total utbetalning; utbetalningsandel;

  Sammanfattning : Denna studie visar utbetalningspolitiken hos företag noterade på Stockholmsbörsen år 2000-2015. Svensk utbetalningspolitik skiljer sig från utbetalningspolitiken i USA och inom EU. I Sverige fick återköp som utbetalningsform stor genomslagskraft år 2000 men trots detta är utdelningar fortsatt den dominerande utbetalningsformen idag. LÄS MER

 2. 2. SBAR som kommunikationsverktyg för vårdpersonal ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Signe Bergendahl; Silas Roos; [2017]
  Nyckelord :Informationsöverföring; Kommunikation; Patientsäkerhet; Samarbete; SBAR;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informationsöverföring mellan vårdgivare har som syfte att förmedla information från en vårdpersonal eller vårdenhet till nästa ansvarig personal eller enhet och formellt lämna över ansvaret för patienterna. Sjuksköterskans ansvar är omvårdnaden vilket innebär att vårdkvaliteten riskerar att bli lidande då sjuksköterskan inte har grepp om hela patientens situation. LÄS MER

 3. 3. The importance of ego or eco? : A quantitative approach to the searched value of consuming socially responsible products: the case of Blumenau, Brazil 

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Roos; Ove Robin Granström; [2016]
  Nyckelord :social responsibility; the self; purchase motives; identity; image; welfare development;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Barnhemsplacerade barn i Ghana : Betydelsen av personalens bemötande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Stina Roos; [2016]
  Nyckelord :Meeting the needs; orphans; Maslow; Ghana; Bemötande; barnhemsbarn; Maslow; Ghana;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to create knowledge and obtain an understanding of the importance of the staff’s attitude and their way of meeting the emotional needs of the children who were living at the orphanage. The study also aimed to investigate how and to what extent the children receive help from the staff to achieve self-fulfillment and reach their dreams. LÄS MER

 5. 5. Långt förbi fruktkorgar och stegtävlingar : Employer Branding med fokus på personalens hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Cornelia Roos; Anita Cedergren; [2016]
  Nyckelord :Employer Branding; Hälsa; Stolthet; Organisation; Kultur; Förmåner; Friskvård; Personalvård; Generationsskifte; Arbetstagare; Arbetsgivare; Ledarskap; Engagemang; Struktur; Varumärke;

  Sammanfattning : Arbetslivet ställer idag större krav på arbetsgivare och arbetstagare, och en dålighälsa hos anställda inom organisationer är ett stort samt dyrt samhällsproblem.Samtidigt har företag svårt att attrahera ny arbetskraft och behålla sina anställda. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet DiVA roos.

Din email-adress: