Sökning: "DiVA roos"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden DiVA roos.

 1. 1. Patientundervisning vid svårläkta sår - en bytande faktor för egenvården : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jessica Båth; Anna Roos; [2018]
  Nyckelord :Egenvård; Patientundervisning; Personcentrerad omvårdnad; Sjuksköterskans professionella ansvar; Svårläkta sår;

  Sammanfattning : Bakgrund  Svårläkta sår är något som drabbar cirka en procent av Sveriges befolkning och påverkar hela livssituationen. Sårläkningen påverkas av många olika faktorer, och för att gynna sårläkningen kan patienter undervisas om egenvårdsåtgärder. Omvårdnaden vid svårläkta sår ska vara evidensbaserad. LÄS MER

 2. 2. WebSockets och säkerhet i startupbolag : En studie i säkerhet kring WebSockets

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robert Roos; [2017]
  Nyckelord :WebSockets; DDoS; Security; XSS; Startups; WebSockets; DDoS; Säkerhet; XSS; Startups;

  Sammanfattning : WebSockets är en ny teknik för att möjliggöra snabb kommunikation på internet mellan två eller fler användare. Målet med denna studie var att undersöka de säkerhetsrelaterade problem introduktionen av WebSockets kunde medföra för startupbolag, samt specifikt hur XSS-attacker från ett serversideperspektiv skulle kunna avvärjas. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av oro inför anestesi : Vad kan anestesisjuksköterskan göra för att minska patientens oro?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Gerd Johansson; Hanna Roos; [2017]
  Nyckelord :anxiety; preoperative; anaesthesia; patients; information;

  Sammanfattning : Många patienter upplever oro inför anestesi och kirurgiska ingrepp. Detta har negativa effekter även på den postoperativa vården. Dagligen träffar anestesisjuksköterskor patienter inför anestesi och gör preoperativa bedömningar. Då forskning tydligt visar på hög grad av oro hos patienter känns det viktigt att granska och belysa detta. LÄS MER

 4. 4. Livsfrågor genom elevers och lärares ögon : En strukturerad litteraturstudie om undervisning och uppfattningar av livsfrågor i årskurs F-3

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Emma Roos; Lina Tykesson; [2017]
  Nyckelord :Existential questions; primary school; death; social science; Livsfrågor; existentiella frågor; grundskola; samhällsvetenskap; döden;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att problematisera livsfrågor utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv med utgångspunkt i religionsämnet. Genom nationellt och internationellt genomförd forskning studeras livsfrågor i relation till grundskolan yngre åldrar och vilka betydelser forskare tillskriver undervisningen. LÄS MER

 5. 5. ”I need my own armor, and soon. What a silly queen I'd look if I was to slowly be flattened into a man.” : Normbrytande kvinnliga protagonister i Erika Johansens The Queen of the Tearling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Elinor Roos; [2017]
  Nyckelord :Fantasy; Kvinnliga protagonister;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som utgångspunkt att genren fantasy inte enbart skall ses som eskapistisk utan som en möjlighet att behandla närliggande samhällsproblem som kan tydliggöras med hjälp av att läsaren blir satt i ett annat, helt främmande perspektiv. Utifrån detta undersöks ur ett genusvetenskapligt perspektiv två kvinnliga protagonister från Erika Johansens trilogi The Queen of the Tearling  med verken The Queen of the Tearling, The Invasion of the Tearling och The Fate of the Tearling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet DiVA roos.

Din email-adress: