Sökning: "DiVA roos"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden DiVA roos.

 1. 1. The importance of ego or eco? : A quantitative approach to the searched value of consuming socially responsible products: the case of Blumenau, Brazil 

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Roos; Ove Robin Granström; [2016]
  Nyckelord :social responsibility; the self; purchase motives; identity; image; welfare development;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Långt förbi fruktkorgar och stegtävlingar : Employer Branding med fokus på personalens hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Cornelia Roos; Anita Cedergren; [2016]
  Nyckelord :Employer Branding; Hälsa; Stolthet; Organisation; Kultur; Förmåner; Friskvård; Personalvård; Generationsskifte; Arbetstagare; Arbetsgivare; Ledarskap; Engagemang; Struktur; Varumärke;

  Sammanfattning : Arbetslivet ställer idag större krav på arbetsgivare och arbetstagare, och en dålighälsa hos anställda inom organisationer är ett stort samt dyrt samhällsproblem.Samtidigt har företag svårt att attrahera ny arbetskraft och behålla sina anställda. LÄS MER

 3. 3. "Vi hänger fortfarande i luften" : En studie om sex förskoleklasslärares upplevelser av problem och dilemman i och kring förskoleklassen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Helena Hegg; Elvira Andersson; [2016]
  Nyckelord :Förskoleklass; Problem; Dilemman; Förskoleklasslärare; Förskollärare; Uppdrag;

  Sammanfattning : I föreliggande studie är syftet att undersöka hur förskoleklasslärare upplever sitt arbete i förskoleklass i relation till problem och dilemman som respondenterna upplever kring förskoleklassen. Vi vill också genom observation undersöka ifall ytterligare problem och/eller dilemman kan synliggöras i förskoleklassens verksamhet. LÄS MER

 4. 4. “... de avancerade användarna får hjärnblödning över de inkompetenta kollegorna.” : En kvantitativ undersökning av grundskollärares digitala kompetens

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sofie Roos; Givar Shabani; [2016]
  Nyckelord :Digital kompetens; Grundskola; Grundskolelärare; Samhällskunskapslärare; Nationella IT-strategier;

  Sammanfattning : Dagens samhällsutveckling drivs av digitaliseringen vilken blir allt mer genomgående i samhället och för med sig både möjligheter och utmaningar. Detta har bidragit till ett förslag om införa undervisning i digital kompetens i grundskolan, vilket Skolverket fick i uppdrag att presentera den 30 juni 2016. LÄS MER

 5. 5. Ton

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Jonas Roos; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet DiVA roos.

Din email-adress: