Sökning: "DiVA roos"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden DiVA roos.

 1. 1. WebSockets och säkerhet i startupbolag : En studie i säkerhet kring WebSockets

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robert Roos; [2017]
  Nyckelord :WebSockets; DDoS; Security; XSS; Startups; WebSockets; DDoS; Säkerhet; XSS; Startups;

  Sammanfattning : WebSockets är en ny teknik för att möjliggöra snabb kommunikation på internet mellan två eller fler användare. Målet med denna studie var att undersöka de säkerhetsrelaterade problem introduktionen av WebSockets kunde medföra för startupbolag, samt specifikt hur XSS-attacker från ett serversideperspektiv skulle kunna avvärjas. LÄS MER

 2. 2. Livsfrågor genom elevers och lärares ögon : En strukturerad litteraturstudie om undervisning och uppfattningar av livsfrågor i årskurs F-3

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Emma Roos; Lina Tykesson; [2017]
  Nyckelord :Existential questions; primary school; death; social science; Livsfrågor; existentiella frågor; grundskola; samhällsvetenskap; döden;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att problematisera livsfrågor utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv med utgångspunkt i religionsämnet. Genom nationellt och internationellt genomförd forskning studeras livsfrågor i relation till grundskolan yngre åldrar och vilka betydelser forskare tillskriver undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Det svenska abortmotståndet : en analys av den samtida abortkritiska diskursen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Amanda Roos; [2017]
  Nyckelord :discourse; discourse theory; discourse analysis; Foucault; social work; abortion; anti-abortion; Sweden; diskurs; diskursteori; diskursanalys; Foucault; socialt arbete; abort; abortmotstånd; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att generera kunskap om det samtida abortmotståndet i Sverige genom att undersöka samtida och svensk abortkritisk diskurs, samt hur diskursen framställer abort som fenomen. Empirin har bestått utav texter från två abortkritiska organisationer: ”Ja till livet” och ”Människorätt för ofödda”. LÄS MER

 4. 4. The importance of diet for uptake of phthalates in pregnant women

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Roos; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Är svensk utbetalningspolitik unik? : en studie av Stockholmsbörsen år 2000-2015

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Roos; Emma Sandgren; [2017]
  Nyckelord :Payout policy; corporations; dividends; open market stock repurchases; Stockholm Stock Exchange SSE ; total payout; payout ratio; Utbetalningspolitik; företag; utdelning; återköp; Stockholmsbörsen; total utbetalning; utbetalningsandel;

  Sammanfattning : Denna studie visar utbetalningspolitiken hos företag noterade på Stockholmsbörsen år 2000-2015. Svensk utbetalningspolitik skiljer sig från utbetalningspolitiken i USA och inom EU. I Sverige fick återköp som utbetalningsform stor genomslagskraft år 2000 men trots detta är utdelningar fortsatt den dominerande utbetalningsformen idag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet DiVA roos.

Din email-adress: