Sökning: "Didaktiska konsekvenser"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Didaktiska konsekvenser.

 1. 1. Handledning och skolutveckling. En kvalitativ intervjustudie av tolv lärares uppfattningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Vian Talusi; [2016-05-04]
  Nyckelord :handledning; lärande; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte och problemformuleringSyftet med detta arbete är att försöka utveckla hur handledare kan bidra till nyutbildade pedago- gers förståelse av att omsätta och använda sina teoretiska kunskaper från utbildningen i den didaktiska undervisningsverkligheten.Studiens frågeställningar är:1. LÄS MER

 2. 2. Att undervisa elever i språklig sårbarhet Sju lärares berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Almestrand; [2016]
  Nyckelord :lärares berättelser; måluppfyllelse; scaffolding; språklig sårbarhet; språkstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Problemområde För att utbildning i grundskola ska vara likvärdig innebär det att den utformas olika för elever beroende på elevens specifika förutsättningar och behov. Språket är centralt för identitetsskapande och för lärande. Språklig sårbarhet får konsekvenser i språklig förmåga att förstå och uttrycka sig. LÄS MER

 3. 3. "Utomhusmiljön känner jag inte alls är könskodad på samma sätt som innemiljön." : Ser pedagoger någon skillnad i sitt genus- och jämställdhetsarbete utomhus jämfört med inomhus? En kvalitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Cicci Sjöström; Mimi Zandén Ljungmark; [2016]
  Nyckelord :genus; förskola; jämställdhet; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : InledningVi har sett en stor brist i vårt eget pedagogiska arbete - att jämställdhetsarbetet mer eller mindre försvinner i utomhusmiljö. Det verkar finnas en tro på att allt förbättras bara genom att vi befinner oss utomhus, på gården eller uteplatsen. LÄS MER

 4. 4. Det gäller att "klicka" med eleven. En intervjuundersökning om undervisningsformer i ämnet sång på gymnasieskolans estetiska program.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Pettersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien uppmärksammar olika undervisningsformer för ämnet sång på gymnasieskolans estetiska program och problematiserar didaktiska konsekvenser. Syftet med studien var att i ljuset av sociokulturell lärandeteori, utveckla kunskap om konsekvenser av form för undervisning inom ämnet sång, sett till om den sker i grupp eller enskilt. LÄS MER

 5. 5. Hela världen i klassrummet : En kritisk läsning av samtida religionsdidaktisk litteratur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Cecilia Johansson Martinelle; [2016]
  Nyckelord :secular; secularism; religion; postmetaphysics; ideology; religious education; Habermas; democracy; education; pedagogy; sekulär; sekularism; religion; postmetafysik; ideologi; religionskunskap; religionskunskapsundervisning; Habermas; demokrati; utbildning; didaktik;

  Sammanfattning : With the whole world in the classroom teachers are confronted with pupils from different backgrounds and with different worldviews, a fact that entails pedagogic challenges on a daily basis. One of them, stated by contempora- ry research, is the gap between a secular educational system and religious faith. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Didaktiska konsekvenser.

Din email-adress: