Sökning: "Didaktiska konsekvenser"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Didaktiska konsekvenser.

 1. 1. Formativ bedömning. En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av formativ bedömning i grundskolans tidigare år

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lina Gustafsson; [2018-02-09]
  Nyckelord :formativ bedömning; svenska; matematik; bedömning; summativ bedömning; självbedömning; kamratbedömning; matriser;

  Sammanfattning : Studien syftar till att utveckla kunskap om lärares uppfattningar av arbete med formativbedömning - lärares generella inställning till formativ bedömning samt hur de arbetar med deti sin matematik- och svenskundervisning. Detta är en intervjustudie som är begränsad till sexverksamma lärares uppfattningar och beskriver därför inte någon generell uppfattning. LÄS MER

 2. 2. Matematikundervisning genom lekfulla lärandesituationer – Intervjustudie med sex yrkesverksamma lärare i förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emelie Claesson-Roback; [2018-02-08]
  Nyckelord :matematikundervisning; förskoleklass; lärandesituation; lekfull; arbetssätt; intresse; engagemang;

  Sammanfattning : Lärares utformande av matematikundervisning i förskoleklass har tidigare setts vara problematiskpå grund av bristande regleringar (Skolinspektionen, 2015). Sedan Lgr 11 (Skolverket, 2017)reviderades 2016 finns ett eget kapitel som reglerar förskoleklassens verksamhet, vad den skainnehålla samt hur den ska vara utformad. LÄS MER

 3. 3. Förskolans rutinsituation - hinder eller möjligheter för barns kommunikation : En studie om yngre barns intra-aktioner med alternativa kommunikationsmaterial som bild och tecken vid förskolans rutinsituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Håkansson; Lina Pålsson; [2018]
  Nyckelord :Posthumanism; agentisk realism; intra-aktion; sammanflätning; alternativa kommunikationsmaterial som bild och tecken; kommunikation; förskolans rutinsituation;

  Sammanfattning : Examenstudiens inriktning fokuserar på vad som sker i mötet mellan de yngre barnen i åldrarna 1–3 år, förskolepersonal, bild och tecken som alternativa kommunikationsmaterial vid rutinsituationerna hallen och samlingen. Tidigare forskning vi har tagit del av visar att användandet av bild och tecken gynnar barns språk- och kommunikationsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet i förskolan : förskollärares attityder till förstaspråksinlärning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kezban Ataman; Josefine Sundemo Edsmyr; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förstaspråksinlärning; modersmålspedagoger; förskola; språklig medvetenhet;

  Sammanfattning : I vår studie är syftet att undersöka förskollärares upplevelser samt attityder till uppdraget att arbeta med barns förstaspråksinlärning i förskolans verksamhet. Sverige är ett mångkulturellt samhälle med olika kulturella influenser. LÄS MER

 5. 5. En förändrad musikundervisning - En kvalitativ studie om hur pedagoger resonerar kring musikundervisningen i skolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Westerberg; [2017-12-18]
  Nyckelord :Musiklärare; Musiklärares känslomässiga reaktioner; musiklärares hantering; musikundervisning; förändring av kursplan i ämnet musik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare resonerar kring de förändringar som skett inom musikundervisningen i grundskolan vilket även innefattar lärarnas reaktioner samt hantering och anpassning. För att få en inblick i lärarnas vardag användes metoden intervju med urvalet av fyra respondenter som valdes ut slumpmässigt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Didaktiska konsekvenser.

Din email-adress: