Sökning: "Didaktiska konsekvenser"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Didaktiska konsekvenser.

 1. 1. Matematik på samma förutsättningar? : En läromedelsanalys om förutsättningar för utveckling av matematiska förmågor i olika gymnasieprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Pernilla Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Förmågor; läromedelsanalys; matematikdidaktik; gymnasieskola; lärobok; kompetenser;

  Sammanfattning : I det här arbetet utfördes en läromedelsanalys. Syftet var att undersöka vilka förutsättningar läroböcker i matematik ger elever på olika gymnasieprogram att utveckla de matematiska förmågorna som finns presenterade i dagens läroplan för gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Konflikt kan inte överleva utan din medverkan. : En kvalitativ studie gällande konflikter mellan pedagoger och barn.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Hansson; Sonny Johansson; [2017]
  Nyckelord :Konflikt; pedagoger; barn; förskola;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka konflikter mellan pedagoger och barn. Föreliggande text tar upp vilka faktorer som bidrar till och minimerar konflikter.BakgrundTidigare forskning och relevant litteratur kring olika delar som rör undersökningsområdet tas upp. LÄS MER

 3. 3. Elevers och lärares perspektiv på mångkultur i skolan : En intervjustudie om mottagande, utanförskap och lärares bemötande av nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnea Dalstad; Edona Maloku; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige blir ett alltmer mångkulturellt samhälle vilket påverkar skolan. Under 2016 var ungefär två procent av eleverna i förskolan, förskoleklassen och i årskurs 1-6 nyanlända elever. Detta medför både positiva och negativa didaktiska konsekvenser för lärare, då dagens elever har olika språkbakgrund och skolerfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Lusten att lära i klassrummet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Alfredsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka hur lärare arbetar för att skapa och öka elevernas lust och intresse för lärande i klassrummet. Hur ser arbetet med detta ut i klassrummet och blir eleverna delaktiga? Studien utgår ifrån följande frågeställningar: Hur agerar lärare för att skapa och upprätthålla elevers lust att lära och vad ses påverka elevernas lust att lära i klassrummet? Studien utgår från ett fenomenologiskt och hermeneutiskt tillvägagångssätt med observationer som metod. LÄS MER

 5. 5. Läsa originalversion eller bearbetad version? : – En komparativ studie baserad på Robert Louis Stevensons Skattkammarön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Jansson; Linn Johansson; [2017]
  Nyckelord :lättläst; originalversion; läsupplevelse; närläsning; detaljbeskrivningar; komparativ studie;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Robert Louis Stevensons roman Skattkammarön från år 1977 och den bearbetade versionen av Maj Bylock 1995. Stevensons roman är en välkänd och populär barn- och ungdomsbok. Uppsatsen utgår från ett komparativt arbetssätt där närläsning av de båda versionerna är central. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Didaktiska konsekvenser.

Din email-adress: