Sökning: "Dimman"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Dimman.

 1. 1. Vem, hur, vad och varför? : En narratologisk analys av Stephen Kings skräckroman Dimman

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Sofia Andersson; [2016]
  Nyckelord :Stephen King; Dimman; Narratologi; Narratologisk analys; The Mist; Narratology; Rimmon - Kenan; Vulovic;

  Sammanfattning : This essays content is about a narratological analysis of “The Mist”, written by Stephen King, with a focus on who, how, and what in relationship with the story. It also contains a deeper analysis on chosen characters and the meaning behind them. The analysis also takes a look on why King has chosen to use them and their specific details. LÄS MER

 2. 2. Recensionernas retorik : Om könsroller i kulturjournalistiken

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Elvis Sofia Andersson; [2013]
  Nyckelord :literary criticism; poetry; gender studies; cultural journalism; cultural studies; literary history; Birgitta Lillpers; Bruno K. Öijer; sociology of literature; new criticism; thematic criticism; Litteraturkritik; recensioner; kulturjournalistik; genus; poesi; Birgitta Lillpers; Bruno K Öijer;

  Sammanfattning : At the centre of this study lies the question if normative gender thinking affects the way poetry gets reviewed and how the reviews are written, this in relation to both the gender of the reviewer and the poet. The study crosses three academic fields; gender studies, poetry and journalism, and is based on the cultural studies theory of media affecting and even creating the world around it. LÄS MER

 3. 3. En statistisk kartläggning av dimma för Arlanda flygplats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Andreas Andersson; [2010]
  Nyckelord :dimma; Arlanda;

  Sammanfattning : Dimma är ett komplext småskaligt väderfenomen som gäckat meteorologerna ända sedan väderprognosernas start och varit en bidragande orsak till att många mist livet inte minst inom flyget. Än idag är prognostisering av dimma mycket svårt i synnerhet strålningsdimma. LÄS MER

 4. 4. Att rädda sanningen genom en lögn : En studie av sagorna i Eyvind Johnsons Romanen om Olof

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetInstitutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Stella Ibsen; [2009]
  Nyckelord :Johnson; Eyvind; sagan; Romanen om Olof;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en studie av Eyvind Johnsons användande av sagoformen i romansviten Romanen om Olof (1934-37), och behandlar de fyra sagor som infogats i verket. Utgångspunkten är Johnsons eget påstående att sagorna är "på sitt sätt det mest realistiska i boken". LÄS MER

 5. 5. Influence of fog on stratification and turbulent fluxes over the ocean

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Linda Lennartsson; [2004]
  Nyckelord :coastal meteorology; fog; turbulent fluxes; stratification;

  Sammanfattning : In this thesis a case of advection fog over the Baltic Sea is studied. The period examined is from June 5th to 7th 1995. Data is taken from the instrumented mast, situated on the island Östergarnsholm, a small and flat island without trees outside of Gotland. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Dimman.

Din email-adress: