Sökning: "Diskriminering"

Visar resultat 1 - 5 av 1081 uppsatser innehållade ordet Diskriminering.

 1. 1. Upplever politiker i Skåne hinder i sina politiska uppdrag baserat på vilket kön de tillhör?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Clemens Döring; Caroline Wessel; [2017]
  Nyckelord :selfefficacy; diskriminering; kvantitativ jämställdhet; hinder; kvalitativ jämställdhet; coping efficacy; Varannan damernas; kvotering; Social Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige representeras flera av de politiska församlingarna idag av en kvantitativ jämställdhet, som innebär att både män och kvinnor finns jämnt företrädda och ska kunna ges lika möjligheter att påverka och forma villkoren för beslutsfattandet. Denna studie syftade till att undersöka upplevelsen av hinder bland skånska politiker, och genom det ta reda på om förutsättningarna var lika för båda könen i deras politiska uppdrag. LÄS MER

 2. 2. Hur ska prioriteringen göras vid en krock mellan religionsfriheten och rätten att inte bli diskriminerad på grund av kön? - En studie utifrån exemplet att inte ta en person av motsatt kön i hand på grund av religiös övertygelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Isabell Björkman; Emelie Hägerström; [2017]
  Nyckelord :manifestation; likabehandling; religionsfrihet; kön; diskriminering; skaka hand; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med att det svenska samhället blir mer pluralistisk och mångkulturellt uppstår allt fler situationer där olika sedvänjor och beteenden krockar. Att inte ta en person av motsatt kön i hand på grund av religiös övertygelse är ett sådant exempel, då denna manifestation kan ställas mot det skyddade intresset att inte bli diskriminerad på grund av kön. LÄS MER

 3. 3. Hiv-positiva patienters upplevelser i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Caroline Lindblad; Sandra Andersson; [2017]
  Nyckelord :hiv; stigmatisering; upplevelse; fördomar; patient; hälso- och sjukvårdspersonal; diskriminering;

  Sammanfattning : Hiv är en av de mest stigmatiserade sjukdomarna i världen. Det är en kronisk sjukdom med livslång behandling. Hiv har sedan dess uppkomst präglats av stigmatisering, diskriminering och fördomar. Ett problem som kvarstår än idag. LÄS MER

 4. 4. Från Turkiet till Skåne - internationella studenters syn på migration, återvändande och våld

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Grumstedt; [2017]
  Nyckelord :Migration; Return Migration; Violence; Turkey; Sweden; Återvändande; International students; Internationella studenter; Sverige; Våld;

  Sammanfattning : Det konfliktdrabbade Turkiet är hemlandet för denna studies fyra respondenter. Syftet var att undersöka dessa internationella studentmigranters syn och uppfattning angående tre teman; migration, återvändande och våld, vilket gjordes med den instabila politiska situationen i landet i åtanke. LÄS MER

 5. 5. Transpersoners erfarenheter och upplevelser inom olika vårdsammanhang : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anton Högberg; [2017]
  Nyckelord :encounters; experiences; health; literature review; transgender; bemötande; erfarenheter; hälsa; litteraturstudie; transpersoner; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner är personer som har en könsidentitet som skiljer sig från det medfödda könet. De har hög sjukdomsprevalens inom flera områden och utsätts för stigma, diskriminering och våld inom och utanför vården. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Diskriminering.

Din email-adress: