Sökning: "Distriktssköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade ordet Distriktssköterska.

 1. 1. Distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med behandlingen av patienter med ben- och fotsår i primärvården

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna-Carin Jonsson; Anette Westh; [2018]
  Nyckelord :Ben- och fotsår; distriktssköterskor; erfarenheter; PARIHS-modellen primärvård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : distriktssköterskorna och sjuksköterskorna en känsla av ensamarbete. En bristfällig dokumentation utan en vårdplan att följa resulterade till ett ostrukturerat arbetssätt. Slutsats. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors upplevelser av förutsättningar och attityder till att arbeta hälsofrämjande inom primärvården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Katrin Lif; Linda Berglund; [2018]
  Nyckelord :Distriktssköterska; Förutsättningar; Hälsofrämjande arbete; Primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som distriktssköterska inom primärvården finns ett ansvarsområde och en arbetsbeskrivning som handlar om hälsofrämjande och förebyggande arbete. Studier visade att den ursprungliga arbetsbeskrivningen för en distriktssköterska har fått lämna plats till sjukvårdsarbete och sjuka patienter. LÄS MER

 3. 3. Hälsosamtal vid övervikt och fetma - utifrån distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Petra Hallberg; Jenny Nordén; [2018]
  Nyckelord :övervikt; fetma; hälsosamtal; upplevelser; sjuksköterska; distriktssköterska; erfarenheter; primärvård; vårdmöte;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är problem som ökar över hela världen och förekomsten av fetma har mer än fördubblats de senaste decennierna. Livsstilsförändringar och egenvård är viktigt för att förebygga och behandla detta. Distriktssköterskor känner ofta att det saknas tid för att vägleda patienter på ett bra sätt inför viktnedgång. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors tillvägagångssätt för professionell kompetensutveckling inom hemsjukvård : - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Katrin Walderot; Kristin Wästlund; [2018]
  Nyckelord :home care; professional competence development; district nurses; qualitative study; interview study; hemsjukvård; professionell kompetensutveckling; distriktssköterska; intervjustudie; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Introduktion: Distriktssköterskor som arbetar inom hemsjukvård ställs inför allt mer avancerad vård i hemmet då dagens medicinska utveckling medger denna möjlighet till allt fler patienter. Denna utveckling medför ökade krav på distriktssköterskors kompetens och det innebär även ett ökat behov av kompetensutveckling. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete med nyanlända flyktingar : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Susanne Carlson; [2018]
  Nyckelord :District nurse; Experience; Health promoting; Newly arrived refugees; Preventive; Transcultural care; Distriktssköterska; Erfarenhet; Förebyggande; Hälsofrämjande; Nyanlända flyktingar; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Mångkulturell hälso- och sjukvård har ökat i Sverige på senare år på grund av krig i Syrien, och oro i andra länder i bland annat Mellanöstern och Afghanistan. Det har medfört mänskliga tragedier och stora flyktingströmmar. Sverige har tagit emot en stor andel av flyktingströmmen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Distriktssköterska.

Din email-adress: