Sökning: "Doric House"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Doric House.

  1. 1. The excavations of the P-building and the R-bath at Labraunda: Archaeology in the 1950s based on Inge Dahlén's three excavation diaries

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

    Författare :Görkem Çimen; [2017]
    Nyckelord :Labraunda; P-building; Doric House; R-bath; East Bath; East Church; Swedish excavations; Inge Dahlén; excavation diaries; archaeological work; archaeological finds; stratigraphy; documentation methods.;

    Sammanfattning : The area which today covers the Doric House, the Roman East Bath and the Byzantine East Church at the Karian sanctuary of Zeus at Labraunda in south-western Turkey, was by Swedish archaeologists called the P-building and the R-bath during the early 1950s. The excavations of this area in 1951 and 1953 were documented in three excavation diaries by archaeologist Inge Dahlén, written in Swedish. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Doric House.

Din email-adress: