Sökning: "E-handel"

Visar resultat 1 - 5 av 475 uppsatser innehållade ordet E-handel.

 1. 1. Relationen mellan varumärken och lojalitet inom e-handel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Moa Hallenborg; Angelinn Lingemark; [2018-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En detaljhandel i förändring : En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Bengtsson; Robyn Nagy; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Retail; fashion industry; e-commerce; physical stores; integrated channels; sustainability; Detaljhandel; klädbranschen; e-handel; fysiska butiker; integrerade kanaler; hållbarhet;

  Sammanfattning : Titel: En detaljhandel i förändring - En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid. Författare: Johanna Bengtsson, Robyn Nagy och Emelie Nilsson Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Turismprogrammet, Linnéuniversitetet, HT 2017. LÄS MER

 3. 3. A metaheuristic for vehicle routing problems based on reinforcement learning

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :David Ödling; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The vehicle routing problem is an old and well-studied problem that arise in last mile logistics. The rapid increase of e-commerce, in particular with an increasing the demand for time scheduled home deliveries on the customer’s terms, is making the problem ever more relevant. LÄS MER

 4. 4. Mobilapplikation för kläder : konsumenters attityd till m-handel och tre externa variablers påverkan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrika Lövgren; Isabelle Scheer; [2018]
  Nyckelord :e-handel; m-handel; kläder; köpprocess; attityd; uppfattad användarvänlighet; uppfattad användbarhet; visualisering; storleksguide och antal betalningsalternativ;

  Sammanfattning : Produktkategorin kläder har gått från att vara den minst adopterade kategorin inom e-handeln till att idag befinna sig på listan över “topp e-handlade varor”. Fler människor har börjat konsumera genom mobiltelefonen, vilket bedöms vara en av de viktigaste orsakerna till att e- handeln fortsätter att ta marknadsandelar. LÄS MER

 5. 5. Efficient fuzzy type-ahead search on big data using a ranked trie data structure

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :John Bergman; [2018]
  Nyckelord :Approximate string matching; Fuzzy search; Type-ahead search; String similarity;

  Sammanfattning : The efficiency of modern search engines depends on how well they present typo-corrected results to a user while typing. So-called fuzzy type-ahead search combines fuzzy string matching and search-as-you-type functionality, and creates a powerful tool for exploring indexed data. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet E-handel.

Din email-adress: