Sökning: "E-handel"

Visar resultat 1 - 5 av 462 uppsatser innehållade ordet E-handel.

 1. 1. The Paradoxes of Business Model Innovation: A study of competing concerns in e-commerce

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Isabella Öhrnberg; Josefin Elserth Petersson; [2017-09-14]
  Nyckelord :Business models; business models innovation; Business Model Canvas digitalization; manufacturing industry;

  Sammanfattning : Vi har alla läst om hur digitaliseringen och den snabba teknologiska utvecklingen påverkaraffärslandskapet. Företag tvingas anpassa sig och hitta nya sätt att vara konkurrenskraftiga på,samtidigt som kunders förväntningar blir högre. LÄS MER

 2. 2. Pakettransporter på vatten - en väg framåt? - En analys av förutsättningar, flöden och kostnader

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Bergling; Daniel Koren Rooseveltsson; [2017-08-17]
  Nyckelord :Urbana vattenvägar; urbana godstransporter; stadslogistik; konsolidering; samlastning; multimodalitet; modalt skifte; hållbara transporter;

  Sammanfattning : BakgrundUrbanisering och allt större förtätning leder till ökade godsvolymer och utmaningar för städersinfrastruktur. Med negativa externaliteter som trängsel och utsläpp står stadslogistiken införbehov av förändring. LÄS MER

 3. 3. Hur ska matkassen levereras? : En kvalitativ studie om attityder till leveranser av livsmedel vid e-handelskonsumtion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ida Rönnlund; Lina Rönnlund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-handel av livsmedel växer med en tilltagande hastighet där allt fler aktörer tar plats på marknaden och vill erbjuda effektiva och attraktiva leveranser till sina kunder. Den växande livsmedelsförsäljningen över internet innebär krav på nya distributionslösningar som skiljer sig från distributionen till butik. LÄS MER

 4. 4. Den digitala inre marknaden - Ett verkligt gränslöst Europa?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Christoffer Kvarnmark; [2017]
  Nyckelord :EU-law; EU-rätt; Europarätt; Den digitala inre marknaden; Geolokalisering; Geoblock; E-handel; E-commerce; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks den inre marknaden inom Europeiska unionen och även huruvida den s.k. digitala inre marknaden mer och mer kommer att få en väsentlig betydelse för framtiden. Den digitala inre marknadens frammarsch förhalas just nu på grund av diverse nationella regleringar inom ett flertal juridiska områden. LÄS MER

 5. 5. Tidseffektivisering i ett enmansföretag inom e-handeln : En fallstudie om processkartläggning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Joakim Glaving; [2017]
  Nyckelord :processkartläggning; tidseffektivisering; e-handel; enmansföretag;

  Sammanfattning : Den stora mängd manuellt arbete som utförs i e-handelsföretag skapar ineffektivitet i form av långa ledtider och höga operativa kostnader. För små e-handelsföretag, speciellt enmansföretag, innebär denna ineffektivitet att inte nog med tid och pengar finns över till att utvecklas, och den stora marknad som finns på Internet kan inte utnyttjas till sin fulla potential. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet E-handel.

Din email-adress: