Sökning: "E-learning"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet E-learning.

 1. 1. On-demand virtual laboratory environments for Internetworking e-learning : A first step using docker containers

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Andreas Kokkalis; [2018]
  Nyckelord :Learning management systems; Learning Tools Interoperability; E-learning; Docker containers; virtualization; virtual laboratories; Lärplattform; Lärverktyg Interoperabilitet; E-lärande; Dockercontainrar; virtualisering; virtuella laboratorier;

  Sammanfattning : Learning Management Systems (LMSs) are widely used in higher education to improve the learning, teaching, and administrative tasks for both students and instructors. Such systems enrich the educational experience by integrating a wide range of services, such as on-demand course material and training, thus empowering students to achieve their learning outcomes at their own pace. LÄS MER

 2. 2. Rekommendationsmotor: med fokus inom E-lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lennart Jakobsson; Thires Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Recommendation engine; implicit data; collaborative filtering; E-learning; recommendations; Rekommendationsmotor; implicita data; samarbetsfiltrering; E-lärande; rekommendationer;

  Sammanfattning : Studier kring rekommendationsmotorer är ett område med större signifikans i en växande digital verklighet. Mängden med information ökar och med mer information blir det svårare att hitta det som för individen är av intresse. LÄS MER

 3. 3. Improving the Learning Process of Students with the Use of Automated Feedback for Software Design in E-learning Environments

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Aman Ghezai; Rob Bruinsma; [2017-06-22]
  Nyckelord :class diagram; UML; WebUML2; Feedback agent; E-learning;

  Sammanfattning : In education feedback is generally regarded ascrucial for improving knowledge and is a significant factor inmotivating learning, but the process of providing timely andrelevant feedback in software design studies can be challenging.In this paper, we aimed at implementing an automated feedbackagent in a web-based UML class diagram editor for novicedesigners. LÄS MER

 4. 4. Using Goal Models to Understand and Prioritize Requirements for E-learning Management Systems

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Sara Alibrahim; Viktor Lantz; [2017-06-22]
  Nyckelord :Learning management system; manual reverse engineering; functional requirements; non-functional requirements; goal modelling;

  Sammanfattning : Learning management systems are software applicationswhich attempt to handle all aspects of the learning process,they are a crucial part of educational technology. This studyinvestigates and models the functional and non-functional requirementsof two academic and one industrial learning managementsystem. LÄS MER

 5. 5. Token, carrot, or just in the way? The challenge of visualizing acquired knowledge in the era of digital learning and gamification.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kognitionsvetenskap

  Författare :Eva-Maria Ternblad; [2017]
  Nyckelord :Cognitive Science; Educational Technology; Digitalization; Gamification; E-learning; Instructional Software; Metacognition; Knowledge Monitoring; Educational Psychology; Motivation; Self-regulation; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Metacognition is necessary for learning. Without know-ing what you know, what you don’t know and what you are about to learn, seeking new knowledge becomes both hard and inefficient. At the same time, keeping old facts (as well as old skills) in mind at a meta-level when striv-ing for new insights is not always an easy task. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet E-learning.

Din email-adress: