Sökning: "E-learning"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet E-learning.

 1. 1. Användbarhet och nytta med digitala kunskapstest : Inom kommunal utbildningsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Louise Holm; Malin Sjölund; [2016]
  Nyckelord :utility; digital knowledge test; educational activities; benefit; användbarhet; digitala kunskapstest; utbildningsverksamhet; nytta;

  Sammanfattning : E-learning växer och får en mer och mer betydande roll i dagens digitaliserade samhälle. Forskarna blev introducerade i ett digitalt kunskapstest som används av 126 kommuner i Sverige för att finna individers rätta studienivå. LÄS MER

 2. 2. Unis som IT-verktyg vid SFI-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Simon Söderhäll; [2016]
  Nyckelord :SFI; E-learning; IT-verktyg; Undervisning;

  Sammanfattning : Sverige som land upplever idag krisläge inom två områden. Det ena området är skolan och det andra är flyktinghanteringen. PISA-undersökningar visar att elever som inte är svenskfödda uppnår betydligt sämre resultat än elever som är det. Unis är en läroplattform för SFI-undervisning som på mycket kort tid nått stor framgång. LÄS MER

 3. 3. Designing with Teachers : A case study exploring design guidelines for distance-learning environments

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Erik Hjelm; [2016]
  Nyckelord :e-learning; distance education; participatory design; human-computer interaction;

  Sammanfattning : The research question for this study is “What different design guidelines can be distilledfrom teachers in a distance education organization when they are tasked to imagine theinterface for synchronous video communication with students”. Previous research hasshown that live streaming technologies are a viable option for students but more research isneeded with the teacher perspective. LÄS MER

 4. 4. Utveckling och förbättring av en interaktiv e-lärandetjänst för matematik : En studie om hur matematikstudier via en internet-baserad interaktiv e-lärandetjänst kan förbättras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Joakim Cronelöv; Michael Nilsson; [2016]
  Nyckelord :interactive e-learning; online coaching; education; mathematics studies; system; interaktivt e-lärande; nätbaserad coachning; utbildning; matematikstudier;

  Sammanfattning : Senaste tidens debatt om de ständigt sjunkande matematikkunskaperna hos svenska eleveri kombination med den lärarbrist som vuxit fram i den svenska skolan har skapat ett utrymmeför diskussion kring och behov av alternativa lärandeformer. Idag utnyttjar ungdomar interneti allt större utsträckning och det är troligtvis där som nya plattformar för lärande har störstpotential att lyckas. LÄS MER

 5. 5. Improving HSL Recognition Skills with a Color Game

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Alexandre Andrieux; [2016]
  Nyckelord :HSL; Hue; E-Learning; Color Distance; Streamgraph; Hue Learning Curve; Color Matching;

  Sammanfattning : Improving color matching skills requires a specifically designed interface as much as well-calculated feedback on the underlying color model. This thesis relates to the production of a game for learning HSL and elaborates on learning patterns with regard to hue and game progression. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet E-learning.

Din email-adress: