Sökning: "E-learning"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet E-learning.

 1. 1. Adaptive Learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Per Grundtman; [2017]
  Nyckelord :adaptive learning; machine learning; e-learning; biosyncing; biometric sensors; Empatica E4; Intelligent Tutoring Systems; WEKA;

  Sammanfattning : The purpose of this project is to develop a novel proof-of-concept system in attempt to measure affective states during learning-tasks and investigate whether machine learning models trained with this data has the potential to enhance the learning experience for an individual. By considering biometric signals from a user during a learning session, the affective states anxiety, engagement and boredom will be classified using different signal transformation methods and finally using machine-learning models from the Weka Java API. LÄS MER

 2. 2. Introduktionsprocessen - förmedling av information eller socialisation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Susanna Hansson; Elin Sanfridsson; [2017]
  Nyckelord :socialisationsprocess; introduktionsprocess; organisationskultur; e-learning; enhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vår uppsats och dess syfte tar sin början i en aktuell utmaning som vår valda organisation står inför. Genom organisationens geografiska spridning med dess bredd, subkulturer samt spridda yrkesroller, har organisationens ledning svårigheter att nå ut med hur en övergripande introduktion av nya medarbetare generellt sett bör gå till. LÄS MER

 3. 3. Användbarhet och nytta med digitala kunskapstest : Inom kommunal utbildningsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Louise Holm; Malin Sjölund; [2016]
  Nyckelord :utility; digital knowledge test; educational activities; benefit; användbarhet; digitala kunskapstest; utbildningsverksamhet; nytta;

  Sammanfattning : E-learning växer och får en mer och mer betydande roll i dagens digitaliserade samhälle. Forskarna blev introducerade i ett digitalt kunskapstest som används av 126 kommuner i Sverige för att finna individers rätta studienivå. LÄS MER

 4. 4. Unis som IT-verktyg vid SFI-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Simon Söderhäll; [2016]
  Nyckelord :SFI; E-learning; IT-verktyg; Undervisning;

  Sammanfattning : Sverige som land upplever idag krisläge inom två områden. Det ena området är skolan och det andra är flyktinghanteringen. PISA-undersökningar visar att elever som inte är svenskfödda uppnår betydligt sämre resultat än elever som är det. Unis är en läroplattform för SFI-undervisning som på mycket kort tid nått stor framgång. LÄS MER

 5. 5. Designing with Teachers : A case study exploring design guidelines for distance-learning environments

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Erik Hjelm; [2016]
  Nyckelord :e-learning; distance education; participatory design; human-computer interaction;

  Sammanfattning : The research question for this study is “What different design guidelines can be distilledfrom teachers in a distance education organization when they are tasked to imagine theinterface for synchronous video communication with students”. Previous research hasshown that live streaming technologies are a viable option for students but more research isneeded with the teacher perspective. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet E-learning.

Din email-adress: